9. november 2020

Akutteam skal styrke den nære sundhed

Akutsygeplejesker i RKSK/Lotte Boserup

Når en borger i hjemmeplejen oplever forværring i kronisk eller akut opstået sygdom, kan en tidlig indsats og et tværgående samarbejde betyde, at man kan undgå en indlæggelse.

Derfor opretter Ringkøbing-Skjern Kommune pr. 1. januar 2021 et akutteam under Sundhed og Omsorg. Akutteamet skal bestå af otte erfarne sygeplejersker med et godt overblik og hurtige hænder - eller som der står i stillingsopslaget: Sygeplejersker, der kan bevæge sig sikkert i forskellige miljøer lige fra det ”rolige og stabile” til det ”super akutte forløb”.

Akutteamet vil have fokus på at køre ud til nogle af de komplekse og akutte opgaver, der kræver specialiseret faglig viden på ældrecentre og i borgerens eget hjem. Erfaringerne fra andre kommuner, der allerede har oprettet akutteam er, at de udekørende sygeplejersker i akutteams i mange tilfælde får afværget indlæggelser, ligesom akutteamet mere fleksibelt kan tage imod borgere, der bliver udskrevet fra hospitalet.

- I takt med, at vi som befolkning bliver ældre og får flere kroniske sygdomme, er der også en stigende efterspørgsel fra sygehusvæsenet og de praktiserende læger efter et udekørende akutteam som det eksisterer i de fleste midtjyske kommuner. Akutteamet vil dermed være med til at styrke et nært og sammenhængende sundhedsvæsen siger formand for kommunens Social- og Sundhedsudvalg, Lennart Qvist.

Han tilføjer, at sygeplejerskerne i akutteamet bl.a. skal sikre tidligere indsats hos borgere, der bliver syge og dermed også mere smidig overgang til aflastningsplads eller modtagelse fra hospitalerne, ligesom de ventes at højne kompetencerne i Sundhed og Omsorg.

Et akutteam på forkant

Med oprettelsen af akutteamet får kommunen en udvidet akutfunktion, der også inkluderer de eksisterende akutte aflastningspladser på Fjordparken Ældrecenter i Ringkøbing.   

- Det bliver en form for akutberedskab, fortæller Lotte Boserup, områdeleder for Hjemme- og sygeplejen samt Akutfunktionen i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Hun forklarer, at de borgere, der kommer i berøring med akutteamet typisk vil komme fra ældrecentre og Hjemmeplejen med henblik på yderligere sygeplejefaglig vurdering og sparring. En del borgere vil være henvist fra almen praksis/vagtlæge med akut opstået sygdom eller med forværring af en kendt sygdom. Herudover kan det være nyligt udskrevne borgere fra hospital med behov for akut opfølgning.

Hensigten er, at borgeren på forkant vil møde en specialiseret hånd.

- Akutteamet kan rykke ud og foretage akutte vurderinger og udvidede undersøgelser efter aftale og i tæt samarbejde med de praktiserende læger. Dette kan lade sig gøre, til forskel for den almindelige hjemmesygepleje, som ikke har de samme rammer og vilkår som akutteamet, da hjemmesygeplejersker oftest følger et planlagt program. Det gør sygeplejerskerne i akutteamet ikke, forklarer Lotte Boserup og tilføjer:

- Det er også ambitionen, at akutteamet skal understøtte det øvrige sundhedsfaglige personale og stå til rådighed med faglig vejledning i akutte og komplekse situationer hos borgeren. Derudover skal akutteamet medvirke til udvikling af de sundhedsfaglige indsatser og højne kompetenceniveauet generelt i Sundhed og Omsorg.  

Corona-forsinkelse

Efter den oprindelige plan skulle akutteamet have været opstartet allerede fra 1. oktober i år, men er blevet forsinket af corona-nedlukningen i foråret.

- Vi har nogle dygtige hjemmesygeplejersker, hvilket også er anerkendt af lægerne, så selv om vi glæder os til at komme i gang med det udkørende akutteam, så er vi meget tilfredse med den indsats der allerede i dag leveres i Sundhed og Omsorg, siger Lotte Boserup.

I alt skal akutteamet bestå af otte erfarne sygeplejersker. To af dem er allerede ansat og indgår i planlægningen af det kommende akutteam. Kommunen har i øjeblikket jobopslag ude for at finde de øvrige sygeplejersker som skal indgå i akutteamet.

Akutteamet får base i egne lokaler sammen med akutpladserne på Fjordparken Ældrecenter i Ringkøbing, hvorfra de vil dække hele kommunen.