6. november 2020

Grønne delebiler på vej i Skjern og No

Foto: Merete Jensen

Delebilsordningen skal give borgerne muligheden for at prøve en elbil – og for at bruge lokalproduceret grøn strøm frem for fossilt brændstof til transport.

I juni måned indviede formand for Ringkøbing-Skjern Kommunes Energiråd Jacob Agerbo to nye offentlige el-ladestandere i Skjern. Nu etablerer kommunens Afdeling for Ekstern Udvikling i samarbejde med delebilsudbyderen Byens Bil også en elbil til næsten fri afbenyttelse af borgerne på P-pladsen ved Tinghusvej i Skjern.

Elbilen er en del af et projekt med elektrificeret delemobilitet, der også involverer landsbyen No, og som foreløbigt kører frem til næste sommer.

Projektet er baseret på visionen i kommunens energipolitik om, at Ringkøbing-Skjern Kommune skal være fossilfri i 2040 og på energipolitikkens målsætninger om grøn transport samt om Ringkøbing-Skjern Kommune som et energilaboratorium.

Det bygger på tidligere erfaringer fra delebilsprojektet Elektrisk Vestrum, og indebærer, at borgere, der har tilmeldt sig hos Byens Bil, vil få stillet elbiler til rådighed på delebilsbasis.

- En del af formålet med projektet er at give borgerne en mulighed for at prøve at køre elbil, så de har et bedre grundlag at beslutte sig ud fra, når de eventuelt står og skal skifte en fossilbil, de har og købe en ny bil, fortæller projektleder Lars Jensen. En anden del er at bidrage til at udvikle adgangen til bæredygtig mobilitet, for borgere der ikke har brug for en egen bil hver dag.

Han er udviklingskonsulent i kommunens Afdeling for Ekstern Udvikling og peger på, at et andet formål med det elektrificerede delebilsprojekt også er at udnytte en større del af den strøm, der produceres lokalt fra vedvarende kilder frem for at bruge fossile brændstoffer på transport.

Brugerne

En af de borgere i Skjern, der glæder sig til at bruge el-bilen i delebilsordningen er Kenneth Nielsen. Sammen med familien er han en trofast bruger af den eksisterende delebilsordning i byen, men han vil foretrække at køre på ren energi:

- Det betyder da noget, at man passer på miljøet, siger han og tilføjer, at det bliver spændende at skulle lære at oplade en elbil fremfor at fylde tanken med benzin.

I No har Thomas Merker både erfaring med at køre i delebil – og el-delebil, som har været et supplement til familiens egen bil. Familien har solceller på taget og Thomas Merker glæder sig til for alvor at afprøve elbilskonceptet bl.a. for at få bekræftet, at det skal være til en elbil, når familien efter planen udskifter deres nuværende bil om et par år.

- Det er et andet kørselsmønster, man skal vænne sig til. Men hverdagen accelererer hele tiden, og måske kan det tage lidt fart ud af livet, at man er nødt til at holde pauser, når man skal lade bilen op f.eks. når vi skal besøge familie i Tyskland 900 kilometer herfra, siger han.

Thomas Merker peger desuden på, at delebilsordningen udover at være klimavenlig transport med elbilerne også betyder, at der ikke bruges ressourcer på en familiebil nummer to.

- Økonomisk giver en delebil god fornuft for os, men havde vi to biler ville det også i det større samfundsbillede være et ressourcespild, idet en bil jo står stille rigtig meget af tiden, forklarer han.

Grøn satsning

Delebilsprojektet er en forlængelse af EU-Interreg Nordsøprojektet COBEN. Det oprindelige COBEN projekt, der blev afsluttet 31. marts i år havde i Ringkøbing-Skjern Kommune et bredt fokus på ni forskellige delprojekter med blandt andet energitjek i boliger og feriehuse. Forlængelsen er derimod fokuseret på at undersøge, hvordan projektets fokus på såkaldt borgerdrevet energi kan bidrage til at udbrede bæredygtige transportformer som elbiler, delebiler mv. hurtigst muligt i kommunen.

EU's Interreg Nordsø-program står for halvdelen af finansieringen. De resterende 50 procent har Erhvervs- og Vækstudvalget fundet i midler afsat til energiområdet via kommunens ambitiøse Energi2020-strategi.

- Vi satser stort på den grønne omstilling i Ringkøbing-Skjern Kommune, og vi producerer allerede 50 procent mere strøm fra vedvarende energikilder, end vi selv bruger. Så det giver rigtig god mening, at vi som kommune forsøger at skubbe på en udvikling, hvor vi selv bruger den energi, vi producerer, i stedet for at importere fossilt brændstof til vores transport, siger Søren Elbæk, 1. viceborgmester og formand for Erhvervs- og Vækstudvalget.

Han tilføjer, at elektrificeringen af transportsektoren er en væsentlig del af kommunens vision om at blive 100 procent fossilfri i 2040.

- I Erhvervs- og Vækstudvalget ved vi godt, at der eksisterer mange forestillinger om elbiler, hvilket betyder, at det for mange kan være et stort skridt at investere i en elbil. Derfor går vi forrest og tilbyder, at man kan køre elbil som del af ens almindelige transport, så man kan gøre sig sine egne erfaringer og forhåbentlig opdage, at en elbil fint kan håndtere langt de fleste af en gennemsnitlig families transportbehov, siger Søren Elbæk og tilføjer:

- Når vi som kommune nu sikrer, at det er muligt at få et indgående kendskab til en elbil, så ser jeg det som et godt skridt i den rigtige retning i forhold til at få flere elbiler på vejene, ligesom delebilsordningen forhåbentlig kan blive et alternativ til familiebil nummer to for mange familier.

En undersøgelse blandt Ringkøbing-Skjern Kommunes Borgerpanel viste i sommer, at 9 procent af borgerne angiver, at de ville have en bil mindre, hvis de havde adgang til en delebil i gåafstand fra deres bopæl.

Undersøgelsen viste også, at engagementet for at få en delebilsordning til at lykkes er større blandt bilejerne bosat i byerne med 200+ indbyggere end blandt bilejere bosat i landdistrikter eller hovedbyer.

Elbilen på Tinghusvej 4 i Skjern kan allerede nu bookes på byensbil.dk.