30. november 2017

Her er det nye ældreråd

Her er det nye ældreråd

Ældrerådet, der er bindeled mellem kommunens ældre borgere og byrådet, har netop afholdt valg. Se, hvem der kom ind.

Ældrerådet har 15 medlemmer, som er valgt for en fireårig periode. De nyvalgte medlemmer tiltræder den 1. januar 2018 og sidder frem til den 31. december 2021.

Medlemmer af ældrerådet
Karl Erik Christiansen

Birthe Elisabeth Byskov Larsen

Lars Elkjær Nielsen

Birthe Johanne Christiansen

Susanne Vivi Høj Henriksen

Jørgen Hansen

K. B. Nielsen

Iver Poulsen

Martin Riis

Elly Kirstine Kjærgaard

Mette Nordentoft Madsen

Mads Vendelbo

Inge Faurbye

Jens Kristensen

Karl Henning Werge

Suppleanter:

Gert Johannes Fogtmann Lauridsen

Niels Kaae

Gerda Marie Christiansen

Ingemann Jørgensen

Ruth Solveig Schneider

Hans Andreas Christensen

Bjarne Juul Mikkelsen
 

Se de præcise stemmetal her

Det nye ældreråd har konstituerende møde den 13. december.

8193, eller ca. halvdelen af de i alt 16.241 stemmeberettigede borgere over 60 år og bosat i kommunen valgte at bruge deres stemme. Det var muligt at aflevere sin stemmeseddel til Ældrerådet samtidig med at man stemte til kommunalvalget. Det benyttede 4106 vælgere sig af.

Talerør for ældre borgere
Ældrerådet giver kommunens ældre borgere en mulighed for at drøfte og følge indholdet og udformningen af kommunens ældrepolitik.

Byrådet har pligt til at høre Ældrerådet om alle forslag, der vedrører ældre. Det kan fx være forslag til ændring i serviceniveauet. Ældrerådet kan desuden beskæftige sig med alle spørgsmål, der har betydning for ældre; fx trafik- og boligforhold, sundhed, miljø og kultur. Ældrerådet beskæftiger sig ikke med konkrete personsager eller konkrete personalespørgsmål.