22. november 2021

Her er det nye Ældreråd

Her er det nye Ældreråd

Det nye Ældreråd får 14 medemmer, som er valgt for en fireårig periode. De nyvalgte medlemmer tiltræder den 1. januar 2022 og sidder frem til den 31. december 2025.

Medlemmer af Ældrerådet
Birthe Elisabeth Byskov Larsen
Eva Sønderby Jepsen
Lars Elkjær Nielsen
Susanne Høj
Jens Jørn Jacobsen
K. B. Nielsen
Nancy P. Frich
Martin Riis
Carsten Daugaard
Gerda Christiansen
Poul Nielsen
Birthe Fløe Frøslev
Hans Christensen
Jan Holm Rasmussen

Suppleanter
Frode Kristensen
Torben Petersen Schou
Kristen Højbo Jansen
Marius Trip
Jens Kristensen

Ældrerådet kan bestå af op til 15 medlemmer, hvor der vælges et repræsentativt antal medlemmer i hvert af de områder, der tidligere udgjorde gamle Egvad, Holmsland, Ringkøbing, Skjern og Videbæk kommuner. I gamle Holmsland Kommune kan der vælges op til to kandidater til Ældrerådet, men da der kun var én kandidat fra området, tæller det kommende Ældreråd derfor kun 14 medlemmer.

Dyk ned i Ældrerådsvalget og se bl.a. hvem, som er valgt i hvilket område.

Det nye ældreråd har konstituerende møde den 14. december.

7.786 af de i alt 17.143 stemmeberettigede borgere over 60 år og bosat i kommunen valgte at bruge deres stemme til ældrerådsvalget. Det giver en stemmeprocent på 45,4 procent

Talerør for ældre borgere
Ældrerådet giver kommunens ældre borgere en mulighed for at drøfte indholdet og følge udformningen af kommunens ældrepolitik.

Byrådet har pligt til at høre Ældrerådet om alle forslag, der vedrører ældre. Det kan fx være forslag til ændring i serviceniveauet. Ældrerådet kan desuden beskæftige sig med alle spørgsmål, der har betydning for ældre; fx trafik- og boligforhold, sundhed, miljø og kultur. Ældrerådet beskæftiger sig ikke med konkrete personsager eller konkrete personalespørgsmål.