23. november 2021

Endnu en gang høj lokal Covid-19 smitte i Vorgod Sogn

Sundhedsstyrelsens anbefalinger

På tre parametre ligger Vorgod Sogn over de officielle grænser. 

Kommunen følger anbefalingerne fra Statens Serum Institut for at bringe smitten under kontrol.Med en incidens på 1109,26, en positivprocent på 4,59 og 20 nye smittede inden for de seneste syv dage, er Vorgod Sogn endnu en gang over grænsen på alle de tre parametre for Covid-19 smittede, som myndighederne kigger på.

Derfor følger Ringkøbing-Skjern Kommune nu de anbefalinger og opfordringer, som Statens Serum Institut har til tiltag ved høj lokal smitte.

Det betyder, at der er et skærpet fokus på at efterleve anbefalingerne i Sundhedsstyrelsens generelle vejledninger om forebyggelse og håndtering af smittespredning af Covid-19.

Herudover følger Vorgod-Barde Skole, SFO og børnehave myndighedernes anbefalinger på børne- og undervisningsområdet.

Konkret betyder det, at børnene i skole og dagtilbud for så vidt muligt skal holdes inden for egen stue eller stamklasse – også i frikvarterer og pauser.

Herudover følges opfordringen til, at aktiviteter i SFO og fritidstilbud organiseres, så børnene så vidt muligt er i faste grupper af børn og pædagogisk personale.

Aflyst julehygge

Desuden lyder der en opfordring om at aflyse større sociale arrangementer på tværs af klasser, og til at sociale arrangementer som f.eks. klassefester, fødselsdage og fælles morgenmad holdes inden for stamklassen.

- Vi har fulgt med i tallene, så det kommer ikke som den store overraskelse, at vi nu igen har høj lokal smitte. Vi følger anbefalingerne fra Sundhedsstyrelsen som var de retningslinjer, og vi gør det bedste vi kan, samtidig med, at vi forsøger at sikre, at børnenes hverdag bliver så normal som muligt, siger helhedsleder Mads Broch Eriksen fra Vorgod-Barde Skole, hvor især mellemtrinnet er hårdt ramt af Covid-19 smitte.

Allerede før Vorgod Sogn i slutningen af september sidst overskred de officielle grænser for incidenstal, antal nye smittede og positivprocent, har skolen klasseopdelt børnene i frikvarterer og pauser for at undgå smitte. Nu er den fælles morgensang og julehyggen på fredag også aflyst.

- Det er selvfølgelig brandærgerligt, men sådan må det jo være, siger Mads Broch Eriksen.

Tests anbefales

Ifølge myndighedernes anbefalinger opfordres forældrene desuden til at lade 9-11 årige børn, der ikke har været smittet med covid-19 inden for de seneste 12 måneder teste to gange om ugen. Det samme gælder de børn på 12 år eller mere, der ikke er vaccineret og som ikke har været smittet med covid-19 inden for det seneste år.

For medarbejdere, forældre m.fl. anbefaler sundhedsmyndighederne, at man for så vidt muligt holder afstand. Afstandsanbefalingen omfatter ikke elever og imellem elever og medarbejdere.

Myndighederne anbefaler desuden, at borgere i områder med høj smitte generelt lader sig teste eller bliver vaccineret mod Covid-19.

Efter tidsbestilling kan man få foretaget en PCR-test i ROFI-centret i Ringkøbing og i Idræts- og Kulturcenteret i Videbæk. Man bestiller tid på www.coronaprover.dk

På kommunens hjemmeside opdateres testmulighederne i kommunen: https://www.rksk.dk/om-kommunen/organisation/corona

FAKTA:

På coronasmitte.dk kan man læse myndighedernes anbefaling til håndtering af lokale smitteudbrud: https://coronasmitte.dk/Media/637714418350916859/Anbefalinger_til_tiltag_ved_h%C3%B8j_lokal_smitte.pdf