25. november 2021

Nu også høj lokal Covid-19 smitte i Videbæk

Nu også høj lokal Covid-19 smitte i Videbæk

Både i Sønder Borris Sogn og Vorgod Sogn er der allerede et skærpet fokus på at efterleve anbefalingerne i Sundhedsstyrelsens generelle vejledninger om forebyggelse og håndtering af smittespredning af Covid-19. De to sogne er nemlig med på sundhedsmyndighedernes liste over danske sogne med høje incidensrater og relativt mange nye covid-19 smittede.

Og nu føjer Videbæk Sogn sig til den liste.

- Vi har nu tre sogne: Borris, Vorgod og Videbæk, hvor de såkaldte incidenstal ligger så højt, at der iværksættes særlige smittedæmpende indsatser på dagtilbuds- og skoleområdet. På kommuneniveau er tallet 372. Hvis det overstiger 400 omfattes hele kommunen af de samme indsatser som i de tre sogne, siger kommunaldirektør Jens Peter Hegelund Jensen, der sammen med den øvrige direktion følger udviklingen fra dag til dag.

Hold afstand, hold rent

Den høje incidensrate i Videbæk betyder, at alle borgere i sognet anbefales at lade sig teste og at blive vaccineret mod Covid-19, hvis man ikke allerede er blevet det. Herudover betyder det, at der er ekstra fokus på at holde afstand, at holde rent og at spritte hænder.

På skole- og dagtilbudsområdet vil børnene for så vidt muligt blive holdt inden for egen stue eller stamklasse – også i frikvarterer, ligesom aktiviteter i SFO og fritidstilbud organiseres, så børnene så vidt muligt er i faste grupper af børn og pædagogisk personale.

Desuden lyder der en opfordring om at aflyse større sociale arrangementer på tværs af klasser, og til at sociale arrangementer som f.eks. klassefester, fødselsdage og fælles morgenmad holdes inden for stamklassen.

Ifølge myndighedernes anbefalinger opfordres forældrene desuden til at lade 9-11 årige børn, der ikke har været smittet med covid-19 inden for de seneste 12 måneder teste to gange om ugen. Det samme gælder de børn på 12 år eller mere, der ikke er vaccineret og som ikke har været smittet med covid-19 inden for det seneste år.

Efter tidsbestilling kan man få foretaget en PCR-test i ROFI-centret i Ringkøbing og i Idræts- og Kulturcenteret i Videbæk. Man bestiller tid på www.coronaprover.dk

På kommunens hjemmeside opdateres testmulighederne i kommunen: https://www.rksk.dk/om-kommunen/organisation/corona

 

FAKTA:

På coronasmitte.dk kan man læse myndighedernes anbefaling til håndtering af lokale smitteudbrud:

https://coronasmitte.dk/Media/637714418350916859/Anbefalinger_til_tiltag_ved_h%C3%B8j_lokal_smitte.pdf

 

Teststeder i Ringkøbing-Skjern Kommune:

Rofi Centret, Kirkevej 26, Ringkøbing (åbent alle ugens dage kl. 9-16.30)

Idræts & Fritidscentret, Vestervang 28, Videbæk (åbent alle ugens dage kl. 9-16)

Tidsbestilling er nødvendig begge steder.