25. november 2021

Ledere på tværs

Anja Thoft Bach og ledere fra Sundhed & Omsorg samt Handicap & Psykiatri

I Ringkøbing-Skjern Kommune er det ikke et problem, når lederne er på tværs. Faktisk bliver de ca. 40 ledere i kommunens to fagområder Sundhed & Omsorg og Handicap & Psykiatri opfordret til at arbejde mere på tværs. Til gavn og glæde for borgerne.

For en borger, der f.eks. lever med et handicap, og modtager personlig pleje eller praktisk hjælp, er det underordnet, hvilken afdeling i kommunen, vedkommende kommer fra.

For den pågældende borger er det ’kommunen’, der banker på.

Men for kommunen er det ikke helt ligegyldigt, om den fagligt specialiserede medarbejder, der kører ud til borgeren kommer fra det ene eller det andet fagområde. Både lovgivningen, serviceniveauet og personalets faglighed er forskelligt afhængigt af, i hvilket fagområde man som medarbejder er ansat.

- Vi hører fra borgere, der ikke kan forstå, hvorfor plejepersonalet ikke også lige kan tage skraldespanden med ud, når de alligevel er der, og at kommunens medarbejdere kommer i hælene af hinanden hos borgeren. Det er den form for silotænkning, vi gerne vil ud over, siger Anja Thoft Bach, fagchef for Ringkøbing-Skjern Kommunes fagområde Sundhed og Omsorg.

Sammen med fagchefen for Handicap og Psykiatri, Henrik Juul Kjær samlede hun derfor for nylig alle ledere og mellemledere fra de to fagområder til en temadag, hvor fokus var på helheder og det tværgående samarbejde.

- Det er bestemt ikke nogen selvfølge, at de to fagområder arbejder tæt sammen i en kommune, selv om det jo ligger lige for. Men hvis vi kan blive bedre til at tænke på tværs, højner vi også kvaliteten i bostøtten eller den personlige pleje til gavn for borgeren, forklarer Anja Thoft Bach.

Hun peger på, at det at arbejde for den fælles opgave mere end i snitflader både handler om at ombryde strukturer og kulturer i kontakten med borgerne.

- Ved at arbejde tværgående opnår vi en bedre kvalitet for borgeren, fordi personalet har et bedre kendskab og dermed også en større respekt for og hensyntagen til hinandens faglighed, forklarer hun.

- Vi har en fælles rolle i forhold til borgeren, når vi kommer ud, og derfor nytter det ikke noget, at borgeren sidder tilbage med en besked om, at ”Det er ikke min opgave”, siger også Handicap og Psykiatris fagchef Henrik Juul Kjær.

Han forklarer:

- Der er en klar sammenhæng mellem niveauet af koordinering mellem fagpersoner involveret i borgerforløb og den kvalitet og effektivitet, personalet leverer. Det er vigtigt, at borgeren oplever en helhed og en sammenhæng i den hjælp, man modtager fra kommunen. Fra borgere hører vi af og til, at det ikke altid er tilfældet, og det er en kritik som vi har taget alvorligt og noget, vi arbejder på at gøre noget ved - bl.a. ved at vi går ind og kigger på strukturen og ser på, om vi ikke kan gøre det anderledes.    

Ud over hverdagen med personlig pleje og praktisk hjælp hjemme hos den enkelte borger, er de kommunale aktivitetscentre et meget konkret eksempel på, at tænkning på tværs skaber glæde.

På de kommunale aktivitetscentre mødes ældre og borgere med mentale eller fysiske udfordringer på tværs og laver aktiviteter sammen – endda i nogle tilfælde mens de lytter til det band af udviklingshæmmede borgere, der ved at spille og synge for de ældre er endnu konkret eksempel på et godt, tværgående samarbejde.