15. november 2022

Nye kriterier for nedrivning af faldefærdige bygninger

Colourbox

Ejere af ubeboelige huse eller erhvervsejendomme, der skæmmer i bybilledet, har siden 2010 haft muligheden for at søge Ringkøbing-Skjern Kommunes Landsbyfornyelsespulje om penge til at dække omkostningerne til nedrivning.

Det har dog været et krav, at bygningen lå tæt på offentlig vej - og dermed synligt og skæmmende i landsbyer og i det åbne land.

Dermed har ejerne af forfaldne bygninger, som lå langt fra alfarvej og ikke generede omgivelserne synderligt, oftest fået afslag på uddelinger fra nedrivningspuljen, fordi en nedrivning i overvejende grad kun gavnede ejeren selv.

Men byrådet i Ringkøbing-Skjern Kommune har ændret kriterierne, så ejeren af en ejendom, der ligger længere fra offentlig vej, nu også vil kunne modtage støtte til nedrivning, hvis det kan have en positiv visuel effekt på omgivelserne.

- Kommunen har afvist en del ansøgninger om støtte til nedrivning af faldefærdige ejendomme, der har ligget langt fra alfarvej. Det har dog i de seneste to-tre år tyndet ud i ansøgninger om støtte til nedrivning af ejendomme i bysamfund eller ved en offentlig vej, og derfor er det nu vurderingen, at vi kan være mere åbne for at give støtte til nedrivning af ejendomme, uagtet at de ikke ligger i umiddelbar nærhed af offentlig vej. Disse ejendomme bør prioriteres, såfremt nedrivning kan medføre en positiv visuel effekt på omgivelserne, siger borgmester Hans Østergaard.

Når kommunen overhovedet har en pulje til støtte til nedrivning af faldefærdige bygninger, hænger det sammen med landdistriktspolitikken.

- Vi kan både se og høre, at en forladt erhvervsejendom eller et misligholdt hus skæmmer i en landsby eller i det åbne land. Kan kommunen være med til at rydde op og måske endda skabe et fælles uderum til landsbyens beboere i stedet for, er vi med til at skabe værdi og en opadgående positiv spiral i en landsby i stedet for at lade det modsatte dominere, siger landdistriktskoordinator Lotte Finnerup.

Det er kommunens juridiske afdeling, der administrerer landsbyfornyelsespuljen – og som kan svare på eventuelle spørgsmål om puljen:

- Man kan løbende søge puljen, og vi tager løbende stilling til de ansøgninger, vi modtager. Når vi har et passende antal ejendomme klar til nedrivning, typisk 6-8 ejendomme, indhenter vi tilbud på nedrivning ved en række entreprenører, forklarer jurist Malene Kleist.

På kommunens hjemmeside kan man læse mere om Landsbyfornyelsespuljen – og finde kontaktoplysningerne på kommunens juridiske afdeling: https://www.rksk.dk/om-kommunen/en-landdistriktskommune/landsbyfornyelsespulje-nedrivning-af-ejendomme