26. februar 2024

Nyt kort viser vejen mod fossilfri transport i Danmarks klimakommune

snip af elbil-hjemmesiden

Nyt digitalt kort skal nu vise udviklingen i antallet af elbiler.

10.000 benzin- og dieselbiler skal være udskiftet med klimavenlige elbiler inden 2030.

Sådan lyder kommunens fremtidsvision på transportområdet for borgerne i Naturens Rige, Ringkøbing-Skjern Kommune.

Kommunen, der er udnævnt som både Danmarks Elbilkommune og Danmarks Klimakommune nr. 1, er også landets geografisk største – og en af de kommuner, hvor den offentlige trafik ikke dækker ret tæt.

- Det betyder, at borgere såvel som pendlere og turister oftest er nødsaget til at transportere sig i egen bil, når de skal rundt i kommunen. Derfor arbejder vi på at få flere og flere til at køre i elbil, når de kører ud, siger Søren Elbæk, viceborgmester og formand for kommunens Erhvervs-, Klima- og Arbejdskraftudvalg.

Transporten står lige nu for 18-19 procent af den samlede CO2-udledning i kommunen, og netop fordi så mange borgere og besøgende er afhængige af bilen, betyder det noget, når 10.000 biler, der pt kører på fossile brændsler, bliver udskiftet med moderne el-biler.

- Det er vigtigt at pointere, at vi ikke bare skal have 10.000 elbiler på vejene udover de knap 37.000 biler, der allerede er registreret i kommunen. Vi skal også have fjernet 10.000 klimabelastende biler, ellers er vi lige vidt klimamæssigt, siger Henning Donslund specialkonsulent i Ringkøbing-Skjern Kommunes Klimasekretariat.

Han opfordrer til, at man overvejer at lade bilen stå og i stedet ’starter’ rugbrødsmotoren og tramper i pedalerne - evt. på en el-cykel - på de afstande, hvor det kan lade sig gøre.

Masser af el-opladere

Gennem de seneste år har Klimasekretariatet med input fra bl.a. borgere, virksomheder, kommunens Klimaråd og turismebranchen arbejdet på at få etableret et tæt netværk af ladestandere til elbiler. Det betyder, at der nu er flere end 100 offentligt tilgængelige ladestandere med to udtag hver spredt jævnt ud over kommunens centerbyer såvel som landsbyer.

Ladestanderne giver ikke blot en mulighed for at bruge noget af al den grønne strøm, der produceres i kommunen. Det tætte netværk af ladestandere betyder også, at der nu er rig mulighed for at få opladet sin elbil – og dermed én undskyldning mindre for at investere i en elbil.

For at følge med i, hvor mange, der sætter sig bag eget rat i en elbil, har Klimasekretariatet netop lanceret et digitalt kort, hvor man kan følge med i udviklingen i antallet af elbiler i kommunen.

Kortet viser antallet af elbiler i hvert enkelt sogn i Ringkøbing-Skjern Kommune og kan findes på kommunens Klimaplan A-hjemmeside på https://klimaplana.rksk.dk/borger/elbiler-og-ladestandere/elbil-kort

- Fremtidens transport er nødt til at være grøn, og vi håber, at kortet kan være med til at understrege, at elbiler efterhånden er blevet for alle. Det er meningen at kortet på en dynamisk og inspirerende måde viser transformationen fra fossile brændsler til el, som bilerne i kommunen gennemgår i de kommende år. For kun ganske få år siden, følte folk i elbil sig lidt alene på vejene i kommunen - det tror jeg ikke de gør længere, siger Jesper Lærke, formand for Klimarådet.

Herudover er det ambitionen at lave en ny, grøn mobilitetsplan, ligesom kommunen arbejder for en fossilfri transportsektor i 2040.

Borgere og virksomheder i Ringkøbing-Skjern Kommune ejer på nuværende tidspunkt 1.469 elbiler – et tal, der altså skal næsten syvdobles inden 2030 ifølge kommunens Klimapolitik, Klimaplan A.

Til sammenligning kører der i øjeblikket 18.736 indregistrerede benzinbiler og 16.527 dieselbiler i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Fakta

Elbilkortet opdateres løbende og kan findes på siden her: https://klimaplana.rksk.dk/borger/elbiler-og-ladestandere/elbil-kort 

I borgerpanelundersøgelsen herunder kan du læse, hvad et repræsentativt udsnit af borgerne mener om køb af el-biler:

https://www.rksk.dk/om-kommunen/organisation/dialog-og-inddragelse/borgerdialog-og-inddragelse/barrierer-for-koeb-af-elbil-samt-borgernes-syn-paa-klimaet