30. oktober 2020

Holdspiller bliver ny fagchef for Land, By og Kultur-afdelingen

Michael Damm, fagchef LBK

53-årige Michael Damm har en bred og solid erfaring inden for offentlig ledelse og bæredygtig udvikling. Og så glæder han sig allermest til samarbejdet med medarbejderne.

Når 53-årige Michael Damm den 1. december sætter sig i chefstolen i Ringkøbing-Skjern Kommunes afdeling for Land, By og Kultur, bliver det i første omgang til en lidt anden hverdag end den, han håber at komme til at opleve i det nye job.

På grund af corona arbejder en stor del af de ca. 265 medarbejdere i afdelingen nemlig hjemmefra frem til den 2. januar.

- Jeg havde da foretrukket, at jeg kunne møde medarbejderne og tale med dem, så det bliver en anderledes start, men sådan er det, siger han.

- Min førsteprioritet i jobbet er at være tæt på forvaltningen og medarbejderne og lytte meget, tilføjer han og uddyber:  

- Jeg glæder mig til at arbejde i en kommune, hvor man tænker i helheder, samarbejde og partnerskaber. Jeg vil lytte til de kloge mennesker, der er – og sammen skal vi understøtte hinanden og skabe udvikling og synergier. Jeg ved af erfaring, at der ligger gemte ressourcer i at understøtte hinanden, og at summen af alles kompetencer overstiger hver enkelt individs formåen.

Michael Damm understreger, at han kun er en dygtig chef, hvis medarbejderne får en merværdi ud af at komme til ham, og tilføjer:

- Jo dygtigere vi er til at få skabt en fælles dagsorden, jo mere kan vi sammen.

Partnerskaber, samudvikling og merværdi er også, hvad han som fagchef i en afdeling, der dækker vidt og bredt fra kultur og fritid over byggesager og planlægning til vej og park, drift af kommunale bygninger, spildevand, affaldsindsamling, klimatilpasning og naturbeskyttelse, håber at være med til at tilbyde til erhvervslivet, kulturlivet og borgerne.

Et fantastisk godt match

Med en uddannelse som cand scient i kemi og bioteknologi fra Aarhus Universitet kommer Michael Damm til Ringkøbing-Skjern Kommune fra et job som chef for Bæredygtighed og Udvikling i Aalborg Kommune – et job, hvor CSR, grøn omstilling, cirkulær økonomi og bæredygtig udvikling har fyldt meget, men også et job, hvor partnerskaber på tværs og borgerinddragelse – eller samudvikling, som Michael Damm foretrækker at kalde det – har haft en stor betydning.

Det stærke brand på naturen og det tætte samarbejde mellem borgerne og naturen, f.eks. eksemplificeret gennem etableringen af Naturkraft er noget af dét, der fik han til at søge stillingen som fagchef i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Her kalder direktør Flemming Juel-Nielsen kommunens nye fagchef ”et fantastisk godt match”.

- I sin ledelsesstil matcher Michael Damm det ledelsesgrundlag og det værdisæt, der eksisterer i Ringkøbing-Skjern Kommune, siger han, og forklarer:

- Han har erfaring med at lede en stor organisation og forstår at orkestrere en alsidig afdeling, som Land, By og Kultur jo er. Han har fokus på at nå de mål og strategier, der er, samtidig med, at han er opmærksom på medarbejderne og særligt på, at det er fællesskabet og holdarbejdet, der skaber resultater.

Flemming Juel-Nielsen tilføjer, at dét, at den nye fagchef derforuden kommer med nogle kompetencer inden for bæredygtighed og grøn omstilling, partnerskaber, borgerinddragelse og fundraising, er et stort plus:

- Michael Damm har alt det, vi skal bruge og kunne forvente, plus noget ekstra – også i form af, at han har været med til at skabe partnerskaber inden for bl.a. landbruget og naturpartnerskaber på tværs af forskellige synspunkter og holdninger. Han kommer med en forståelse for forskellige parters synspunkter og har været dygtig til at samle parterne og få fundet forståelse for hinandens synspunkter, forklarer han, og tilføjer:

- Og så er han et behageligt menneske at være sammen med.