10. oktober 2019

Nu åbnes Aula for alle skoler

Foto fra Undervisningsministeriet

Fredagen før efterårsferien er traditionelt idrætsdag i den danske folkeskole. Men i år er fredagen før efterårsferien også den uigenkaldeligt sidste dag på det gamle Skoleintra.

Når folkeskoleeleverne i uge 43 vender tilbage til klasseværelset, vil kommunikationen mellem skole og hjem på så godt som alle landets folkeskoler og SFO'er nemlig foregå via den nye, nationale kommunikationsplatform Aula. I 2020 bliver Aula også taget i brug i dagtilbud i 97 af landets kommuner.

Forældrene er på forhånd blevet orienteret blandt andet via Skoleintra eller e-boks, ligesom de har fået login-oplysninger og en guide til at komme på Aula, der vil få over 2 mio. brugere.

- Aula er en simpel og letforståelig platform til kommunikation mellem skole og hjem. Brugerne skal kun bruge ét login for at få adgang til en række digitale værktøjer, eller widgets, som er små programmer, der giver adgang til funktionalitet fra andre it-løsninger. Aula gør det dermed nemmere for forældre og skole at samarbejde og kommunikere, siger Inger Marie Andersen, projektkoordinator i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Hun peger på, at det væsentligste kriterie for Aula er, at platformen skal styrke samarbejdet mellem skole og forældre og sikre, at der er én genkendelig kommunikationsplatform på tværs af dagtilbud og skoler og én brugervenlig løsning for alle.

Inger Marie Andersen tilføjer, at Aula er opbygget som en intuitiv og brugervenlig løsning, der i opbygningen minder en del om de sociale medier, som mange forældre i forvejen kender.

Den nye kommunikationsplatform byder på en række trin-for-trin-guides og videoer, der hurtigt viser nye brugere, hvordan man kommer i gang med de forskellige funktioner i Aula. Ud over den dansksprogede udgave findes guiderne på engelsk, urdu, arabisk, somali og tyrkisk.

En god løsning på et krav

Platformen har været under opbygning igennem længere tid, og opstarten på Aula har været annonceret et par gange før, men er blevet bremset af begyndervanskeligheder. Men efter pilottest på 24 skoler fra sommerferien og til uge 42 skulle alle opstartsproblemerne nu være ude af verden.

- Det er mit indtryk, at der er en bevidsthed om, at Aula ikke kan alt fra starten, men det kan dét, det skal kunne, nemlig kommunikationen med forældrene, siger Inger Marie Andersen og peger på erfaringsudveksling med Lemvig Kommune, der har været blandt de kommuner, der har testet Aula siden sommerferien - med rigtig gode resultater.

Udover at sikre en ensartet platform for kommunikation imellem skole og hjem uanset hvor i landet man bosætter sig, er det at sikre skoler og kommuner i forhold til den nye persondatalovgivning en vigtig del af Aula-projektet. Første gang, man logger på Aula bliver man bedt om at forholde sig til tilladelser og samtykke til f.eks. offentliggørelse på Aula af billeder af ens barn.

- Aula skal sikre skole-hjem kontakten via et system, der fuldt ud understøtter GDPR, og som sikrer, at hverken skoler, lærere, elever eller forældre uforvarende får håndteret personfølsomme oplysninger forkert, siger Inger Marie Andersen.

FAKTA:

Aula handler om at understøtte samarbejdet om børns læring og trivsel ved at skabe rum for god og sikker kommunikation. Samtidig bliver Aula en samlet indgang til andre af skolens systemer. Det kan fx være læringsplatforme.

Aula er fremtidens kommunikationsplatform i folkeskoler, SFO'er og dagtilbud. Når børnehaven skiftes ud med en plads i folkeskolen og SFO'en, eller hvis barnet skifter skole, følger Aula med som kommunikationsplatform.

Med ganske få undtagelser udrulles Aula i alle folkeskoler i Danmark i uge 43. Kommunale dagtilbud - herunder dagplejere - kommer på platformen i 2020.

Tjek Aulas guide til forældre og elever her for mere info.