9. oktober 2019

Vil du lære at mestre et projekt?

Fundraising-aften i Tarm, sep. 2019. Situationsbillede. foto: MereteJensen

I Ringkøbing-Skjern kalder vi os ”Danmarksmestre i frivillighed” og det er et faktum, at over halvdelen af borgerne arbejder frivilligt.

Da 220 frivillige og ildsjæle fra foreninger, organisationer og frivilliggrupper i Ringkøbing-Skjern Kommune midt i september mødte op til en temaaften om fundraising, blev det da også tolket som et udtryk for, at der er masser af projektplaner og idérigdom rundt omkring i kommunen.

Men måske også idéer og projekter, som mangler den økonomiske opbakning eller en hjælpende hånd til projektledelse for rigtig at komme ud at flyve.

Derfor har FrivilligVest sammen med Ringkøbing-Skjern Kommune sat sig for at hjælpe ildsjæle, foreninger og frivillige med at få styr på, hvordan man kan blive bedre til at styre sine projekter fra idéfase til eksekvering, evaluering og afslutning.

Nyt kursus

I fællesskab udbyder Ringkøbing-Skjern Kommune og FrivilligVest derfor nu et kursus i projektledelse (Mestring af Projekter, MAP) for frivillige og ildsjæle med plads til to repræsentanter fra i alt 15 frivillige foreninger og organisationer i kommunen.

DGI, Røde Kors, Landdistriktsrådet og Ringkøbing-Skjern Museum har bidraget ind i udviklingen af kurset, der afholdes i samarbejde med Up Front Europe, DGI Vestjylland, Lemvig Frivillig Center og Landsbyhøjskolen.dk.

- Vi forventer, at deltagerne møder op med en konkret projektidé, som de kan arbejde med, så de får afprøvet projektstyringsredskaber i takt med, at de arbejder på at udvikle deres projekt, siger Anne-Mette Hoffmann-Christensen, koordinator på FrivilligVest.

Hun forklarer, at kurset består af seks forskellige temaer: Idémodning, projektorganisering, økonomi og fundraising, kommunikation, eksekvering samt evaluering og afslutning. Undervisningen i eksekvering klares på en enkelt netværksaften, hvor kurset ellers er opdelt i en inspirationsaften og en workshop for hvert af temaerne og strækker sig fra første kursusaften den 12. november og frem til sidste workshop den 2. september 2020.

Inspirationsaftenerne er åbne for alle frivillige og byder på erfaringsudveksling og nye idéer, hvor de enkelte workshops tilbyder de faste deltagere i kursus i projektledelse hjælp til at udarbejde en organisationsplan, skrive en fondsansøgning, skrive en pressemeddelelse m.m.

- Vi ved, at det vrimler med både flyvske tanker og gode, gennemtænkte idéer og projektplaner i foreningslivet i kommunen. Mestring af Projekter er et forsøg på at hjælpe vores ildsjæle med at realisere nogle af alle de gode ideer og projekter til gavn for fællesskabet, siger Emil Sloth Sig, frivilligkoordinator i Ringkøbing-Skjern Kommune.

- For at sikre, at alle får det bedst mulige udbytte af kurset er det et krav, at der er tilmeldt to deltagere for hvert tema – og at én person skal være gennemgående hele vejen igennem kurset, tilføjer han og peger på, at muligheden for at netværke med andre frivillige projektledere er en af de positive sidegevinster ved kurset.

Kurset er støttet økonomisk af Erhvervsstyrelsens Landdistriktspulje, samt af hhv. Landdistriktspuljen, Ildsjælepuljen og Sammenhængskraftpuljen under puljer under Ringkøbing-Skjern Kommune. Prisen for deltagelse er derfor holdt på 2000 kr. pr. projekt/frivilliggruppe.

For at komme i betragtning opfordres alle interesserede til senest den 28. oktober at indsende en ti linjer-beskrivelse af deres projekt til annemette@frivilligvest.dk

Kommer der flere tilmeldinger end der er pladser til, vil der blive foretaget en udvælgelse blandt de indsendte ansøgninger i forhold til projektets geografi, indhold, former for frivillighed m.m. for at sikre den bredest mulige repræsentation.