13. oktober 2020

Rundkørsel står færdig ved Søndervig

Foto fra Vej & Park (Vej & Park-medarbejdere)

Det er allerede et par uger siden, at Ringkøbing-Skjern Kommunes Vej & Park-folk plantede lyng og marehalm og andre klit- og kystplanter midt i rundkørslen på Søndervig Landevej ved Søndervig. Og helt ifølge tidsplanen står resten af rundkørslen nu også flot og færdig til brug forud for efterårsferien.

Rundkørslen forbinder Søndervig Landevej med omfartsvejen, der skal lede trafikken mod syd væk fra Søndervigkrydset (dvs. lysreguleringen på Houvig Klitvej/Holmsland Klitvej). Rundkørsel og omfartsvej er bare ét delprojekt i det enorme logistiske puslespil, der for tiden lægges i og omkring Søndervig. Omfartsvejen ventes at kunne åbnes omkring nytår.

Baggrunden for vejarbejderne er byggeriet af Lalandia-badelandet og de resterende af i alt 483 sommerhuse på Lalandia-grunden nord for Søndervig Landevej. Desuden har vejene omkring Søndervig i årevis været udfordret af trafiktrykket – ikke mindst i højsæsonens sommermåneder.

Derfor bliver vejnettet nu opgraderet med omfartsvej, forskønnelse og sikrede overgange og stier for gående og cyklende – ligesom Ringkøbing-Skjern Forsyning benytter anledningen til at få udskiftet en del gamle rør, når de alligevel skal lægge nye for at kunne servicere Lalandia med vand og varme.

- Vi ved godt, at de mange anlægsprojekter er til besvær for pendlere og andre trafikanter, men vi forsøger at minimere de gener, der nødvendigvis vil være, siger Heidi Vang Grosmann, ingeniør i Ringkøbing-Skjern Kommunes afdeling for Plan- og Vejanlæg.

Hun tilføjer, at anlægsarbejdet indtil nu da også er forløbet efter tidsplanen og med kun ganske få klager fra fastboende, turister og pendlere i området.

- Vi kan forstå på følgegruppen, at folk har følt sig godt informeret og derfor har været tolerante i forhold til f.eks. omkørsler og eventuelle kødannelser, forklarer hun.

Følgegruppen, som Heidi Vang Grosmann refererer til, blev nedsat af Ringkøbing-Skjern Kommune med repræsentanter for de lokale foreninger og organisationer samt for erhvervslivet og sommerhusejerne netop med henblik på at imødekomme unødige gener og klager med dialog og information.

Derudover er der forud for det omfattende anlægsarbejde blevet sat informationsskilte op, bl.a. med link til den projektside på kommunens hjemmeside, hvor man kan se tidsplaner og læse om projektet.

I tidsplanen kan man læse, at Ringkøbing-Skjern Forsyning begynder gravearbejdet på den sydligste del af Houvig Klitvej i uge 43, ligesom Lalandia endnu mangler at ramme pæle til badelandets nye varmecentral og til ruchebanen i ca. to uger i december, før larmen fra pæleramning definitivt er slut.

Herudover pågår ombygningen af Houvig Klitvej fortsat – en ombygning, der skal få trafikanterne til at sænke farten, give bløde trafikanter en sikker mulighed for at krydse vejen – og binde Søndervig by sammen med Lalandia-området. Ombygningen af den nordlige del af Houvig Klitvej ventes afsluttet til nytår, hvorefter man tager hul på den sydlige del af Houvig Klitvej. Det samlede anlægs- og byggearbejde ventes afsluttet i sommeren 2022.

På kommunens hjemmeside er der oprettet en projektside for anlægsarbejdet i Søndervig. Den finder man her: https://www.rksk.dk/om-kommunen/projektsider/vejprojekter-ved-soendervig

 

På droneoptagelsen her, kan man få et indtryk af anlægsarbejdet:

https://player.skyfish.com/?v=https://video.skyfish.com/6e44ea2c-88c4-4186-aaf2-0d00bef547d2/hls/prod_3392-47698156.m3u8&media=47698156