19. oktober 2020

Ringkøbing-Skjern Kommune og Arla indvier forlagt Sønderupvej

Byggeplads ved Arla-mejeri Nr. Vium

Da mejeriselskabet Arla i august 2018 offentliggjorde beslutningen om at placere sit nye Innovationscenter til 270 mio kr. ved Nr. Vium-mejeriet, viste det sig hurtigt, at den eneste rigtige placering til centeret var lige præcis der, hvor Sønderupvej gik, fordi innovationscenteret skulle kobles på produktionsenheden.

Da både Arla og Ringkøbing-Skjern Kommune dermed havde store interesser i forlægningen af Sønderupvej blev løsningen et privat-offentligt samarbejde, hvor parterne i fællesskab finansierede omlægningen af vejen.

- Det er klart, at så store investeringer er af væsentlig betydning for kommunen. Og det er ligeså klart, at så store investeringer selvfølgelig også stiller nogle krav til os som kommune om f.eks. at sikre, at den fornødne infrastruktur til at imødekomme deres investeringer er på plads, siger borgmester Hans Østergaard.

- Vi har et fint samarbejde med kommunen og vi er meget glade for, at vi sammen har kunne finde en løsning der sikrer, at både infrastrukturen fortsat fungerer, samtidig med at vi har mulighed for, at bygge et nyt moderne innovationscenter ved Nr. Vium mejeri og skabe nye arbejdspladser, siger kørselschef hos Arla Foods Ole Boye Madsen.

På borgmesterkontoret kalder Hans Østergaard samarbejdet med Arla omkring forlægningen af Sønderupvej et ’fremragende eksempel på offentligt-privat samarbejde’.

- En udvidelse af erhvervsområdet i Nr. Vium bidrager til at sikre Arlas vækstmuligheder og dermed fastholdelse af og mulighed for nye arbejdspladser i kommunen, og netop et innovationscenter trækker yderligere know how og teknologi til kommunen. Alt sammen noget, vi naturligvis kun kan være interesserede i, siger han.

Hans Østergaard understreger, at kommunens vækststrategi i forvejen betyder, at kommunen er villig til at strække sig langt, når det kan lade sig gøre inden for lovgivningens rammer.

Derfor var der lydhørhed på Rådhuset over for ønsket om at forlægge Sønderupvej. Kommunen og Arla indkaldte i fællesskab de lodsejere, der ville blive påvirket af forlægningen til et orienteringsmøde – og på byrådsmødet i december 2018 godkendte byrådet skitseprojektet for forlægningen og besluttede at igangsætte den nødvendige ekspropriationsproces.

- Der er en hel masse lovpligtige og praktiske forhold, der skal være på plads, før man bare sådan kan forlægge 3 kilometer vej, siger Niels Peter Lauridsen, afdelingschef for Ringkøbing-Skjern Kommunes Vej- og Planafdeling.

Han peger på, at forlægningen af vejen indgik i et større projekt med udvidelse af erhvervsområdet ved Sønderupvej. Der blev derfor udarbejdet et planforslag med lokalplan og kommuneplantillæg, der udlægger ca. 31,5 ha til erhvervsformål med tilhørende tekniske anlæg. Desuden blev der udarbejdet en miljøvurdering og det hele blev sendt i offentlig høring i 8 uger.

- Alt er gået fint; tidsplanen holdt, vejen er forlagt – og det er virkelig et glimrende eksempel på et offentligt-privat samarbejde, siger Niels Peter Lauridsen.

På grund af corona-restriktioner sker indvielsen af Sønderupvej på onsdag den 21. oktober kl. 8.30 efter invitation. Pressen er velkommen. Se invitationen her.

 

FAKTA:

Innovationscenteret, der ventes at stå færdigt i 2021, vil skabe beskæftigelse for ca. 90 højtuddannede forskere og innovatører, der vil udforske og levere nye måder at bruge mælk og valle på, for at imødekomme den voksende verdensbefolknings behov.

Arla annoncerede i slutningen af januar 2018 investeringer på knap 1 mia. kr. på mejerierne i Ringkøbing-Skjern Kommune fordelt på knap 440 mio. kr. på en udvidelse af mælkebehandlingskapaciteten på Arinco-mejeriet i Videbæk, knap 410 mio. kr. bl.a. på en udvidelse af produktionen af specialingredienser til fødevareindustrien i Nr. Vium og 96 mio. kr. på udviklingen af specialoste på Troldhede Mejeri. Herudover har Arla gennem bæredygtighedsstrategien Good Growth 2020 planlagt investeringer i et biogasanlæg i Nr. Vium.