23. oktober 2019

Udviklingsplaner på vej for Søndervig og Hvide Sande

Skyfish-foto Ringkøbing Fjord Turisme

Seks gennemarbejdede bud fra fem forskellige tegnestuer var der i alt kommet ind, da deadline for udbud til udviklingsplaner for hhv. Søndervig og Hvide Sande udløb. Og Team Møller & Grønborg, der havde budt på begge projekter, trak det lange strå i begge tilfælde.

- Deres bud var både interessante og nytænkende, og så inddrager de erfaringerne og idéerne fra forskningsprojektet Rethinking Tourism in a Coastal City, anerkender byernes særlige kvaliteter og tænker i helheder, siger Søren Elbæk, 1. viceborgmester i Ringkøbing-Skjern Kommune og formand for styregruppen for hhv. Søndervig og Hvide Sande.

Han understreger, at udviklingsplanerne for både Søndervig og Hvide Sande skal ruste kyst- og turismebyerne til fremtidens behov – til gavn for både fastboende, turister, erhvervsdrivende og andre aktører.

- Det kræver en strategisk, fysisk udvikling, hvor man ser på lokale udfordringer og potentialer og inddrager både borgerne og de stedbundne kvaliteter, tilføjer Søren Elbæk.

Arbejdet med udviklingsplanerne bakkes op af beboerforeningerne i både Søndervig og Hvide Sande, og støttes økonomisk af foreningen Realdania, Ringkøbing-Skjern Kommune, Hvide Sande Havn, Søndervig Centerforening og Søndervig beboerforening.

Et unikt udviklingspotentiale

Når der overhovedet skal laves udviklingsprojekter for Søndervig og Hvide Sande er det for at imødekomme et stigende antal turister, et voksende tryk på trafikken – og for at sikre, at Søndervig bliver en hel by og f.eks. ikke ’vender ryggen mod’ det kommende feriecenter med badeland, hotel og sommerhuse på østsiden af Klitvej. I Hvide Sande skal der fortsat være plads til industri og fiskeri side om side med turismeerhvervet, men mens industrihavnen og slusen er centrum i Hvide Sandes identitet, har byen på klitten også mange andre kvaliteter, der skal bringes i spil.

- Vi opfatter det som et stort privilegium at kunne bidrage til at kvalificere udviklingen af både Hvide Sande og Søndervig og styrke stedernes landskabelige og arkitektoniske kvaliteter, siger Jens Christian Pasgaard, arkitekt hos Møller & Grønborg og projektleder på udviklingsplanen for Søndervig og Hvide Sande.

Gennem de seneste tre år har han spillet en aktiv rolle i turismeudviklingsprojektet Rethinking Tourism in a Coastal City og kender således både Søndervig og især Hvide Sande særdeles godt.

- Begge byer rummer unikke udviklingspotentialer; vi er begejstrede for Hvide Sandes unikke kulturmiljøer og fantastisk spændende kontraster, og vi er fascineret af Søndervigs sammensatte karakter, uddyber han - og tilføjer:

- Vi ser det samtidig som en stor fordel, at vi får lov at arbejde med begge kystbyer parallelt, så udviklingsplanerne tænkes i sammenhæng med hinanden, og der skabes synergi mellem de to steder. De to destinationer er allerede vigtige brikker på Vestkysten, men har potentialet til at blive nogle af landets mest attraktive destinationer.

Tackler problemerne, inden de opstår

Kysten er allerede en populær turismedestination, og antallet af turister og andre besøgende vil kun blive forøget i de kommende år. Så udviklingsplanerne er Ringkøbing-Skjern Kommunes forsøg på at tackle problemerne med spidsbelastninger i ferieområdet, inden de opstår, forklarer projektleder i Ringkøbing-Skjern Kommune Malene Bang Lindholm.

Hun peger på, at udviklingsplanerne skal skabe sammenhæng og sikre, at kvalitet i oplevelsen følger med turismekapacitetsudvidelsen i kystbyerne.

- Der er et fokus på nye former for overnatning og nye former for oplevelser, og vi skal have trukket naturen ind i byen og ind på havnen i Hvide Sande, men det skal ikke være på bekostning af f.eks. fiskerierhvervet, forklarer hun og peger på, at udviklingsplanerne skal tilføje kvalitet til Søndervig og Hvide Sande, ikke nytænke byerne.

I udbudsmaterialet skriver Møller & Grønborg da også, at tegnestuen ”deler kommunens fascination af Søndervigs sammensatte karakter” og ser variationen af stilarter som et spændende udgangspunkt for en langsigtet transformationsproces.   

Et af de begreber, der går igen i udbuddet for Søndervig er ’fortætning’, der vil kunne skabe og koncentrere udviklingen, uden at byen breder sig i klitlandskabet.

- Det helt centrale i udviklingen af både Søndervig og Hvide Sande bliver at holde balancen, så byerne bevarer deres charme og deres særpræg, og så en øget overnatningskapacitet og flere turister ikke bliver på bekostning af naturen eller på bekostning af de mennesker, der lever deres daglige liv i byerne, siger Søren Elbæk og tilføjer:

- Udviklingsplanerne skal sikre, at der også i fremtiden er noget at komme efter i de to byer, både for de fastboende og for de besøgende.

Team Møller & Grønborg, der ud over tegnestuen Møller & Grønborg består af E+N Arkitektur, Urban Goods, turismeforsker Jørgen Ole Bærenholdt, Trafikplan, DHI, Oxford Research, Colliers International og Orbicon, ventes at aflevere et bud på en udviklingsplan for hhv. Søndervig og Hvide Sande i marts 2020.

Herefter skal de politiske udvalg og derefter byrådet behandle sagen. Først derefter vil der blive søgt penge til at realisere nogle eller alle de forslag udviklingsplanerne præsenterer.

Undervejs i projektperioden vil idéer og forslag blive trykprøvet på borgere og centrale aktører i Søndervig og Hvide Sande, ligesom disse vil blive inddraget i arbejdet gennem workshops.

 

FAKTA:

Læs mere om Rethinking Tourism in a Coastal City her.

Arbejdet med udviklingsplanerne for hhv. Søndervig og Hvide Sande bakkes op af Søndervig Beboerforening og Klittens Beboerforening, samt Hvide Sande Havn og Foreningen Havnen, og støttes økonomisk af bl.a. foreningen Realdania og Dansk Kyst og Naturturisme. 

Den strategisk-fysiske udviklingsplan gennemføres som et led i Realdanias indsats "Vestkysten viser Vejen", der har til formål at løfte Vestkystens kystbyer og attraktioner til gavn for alle, der bor ved og besøger den danske Vestkyst. Realdania har afsat i alt 40 mio. kr. til indsatsen, der ud over de strategisk-fysiske udviklingsplaner også skal støtte realisering af konkrete projekter og udvikle et fælles koncept for wayfinding på tværs af hele Vestkysten. Læs mere om indsatsen her: https://realdania.dk/projekter/vestkystenviservejen

Læs mere om udviklingsplanerne for Søndervig og Hvide Sande her: