22. oktober 2019

Sammen om stærke lokalsamfund

Foto: Merete Jensen: Borgermøde om ældrepolitikken i Aktivitetscenteret Skjern

Da den integrerede børneinstitution Fresiahaven i Tim 12. maj delvist brændte ned, kom de 10 vuggestuebørn midlertidigt på plejehjem, fordi en af ældreboligerne på Tim Plejehjem tilfældigvis stod tom.

Nu er børnene på vej tilbage til deres restaurerede institution, men pædagogerne har lovet, at de vil komme på besøg hver 14. dag. Både beboere og ledelse på plejehjemmet forventer nemlig, at de vil komme til at savne det liv og den glæde, en flok småbørn spreder.

Eksemplet fra Tim tog udgangspunkt i et akut behov, men den gode nødløsning baserede sig på velvillighed og evnen til at se sammenhænge – og historien illustrerer, hvordan samskabelse mellem institutioner eller lokalsamfund og kommunale enheder kan resultere i, at én plus én kan ende med at give mere end to.

Temaaften om samskabelse

Netop fordi samskabelse virker, er begrebet noget, Ringkøbing-Skjern Kommune arbejder meget bevidst med. Og derfor inviterer lederne af de kommunale enheder i hhv. den vestlige og den østlige del af Ringkøbing-Skjern Kommune nu alle interesserede til temaaften om samskabelse og stærke lokalsamfund.

Det sker den 5. november på Aktivitetscenteret i Hvide Sande og den 11. november i Fjelstervang Landsbycenter. Arrangementerne, der starter kl. 17.30 og slutter kl. 21.00, tager udgangspunkt i, at det er lig med kvalitet at leve i et stærkt lokalsamfund.

- Stærke lokalsamfund baserer sig til dels på, at vi skaber sammen, at vi hjælper hinanden og løfter i flok. For at udvikle et stærkt lokalsamfund er det afgørende, at vi inspirerer hinanden og formår at arbejde sammen på tværs, siger Lotte Holck Jensen, HR-udviklingskonsulent i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Sammen med sin kollega HR-konsulent Randi Nymand vil hun byde velkommen og give en kort introduktion til programmet på samskabelsesaftenerne, hvor der også vil være oplæg om lokale iværksætter-projekter. F.eks. kommer serieiværksætter og ejer af WOW-Park Aage Hindhede og deler ud af sine erfaringer under overskriften ”Hvorfor er stærke lokalsamfund vigtige - og hvorfor skal vi værne om det vestjyske DNA, der får ting til at ske?” Desuden vil lektor Jeanette Svendsen og lektor Jette Jul begge fra VIA, Forskningscenter for Samfund og Socialt Arbejde komme og fortælle om resultater af forskning i samskabelse.

- Formålet med aftenerne er, at sætte spot på nødvendigheden af samskabelse og at dele erfaringer om, hvordan vi bedst understøtter og udvikler lokale initiativer på tværs af lokale foreninger, kommunale tilbud, erhvervslivet og enkelte borgere, siger Randi Nymand.

Stærke lokalsamfund og gode ideer

I Hvide Sande er der lokale fortællinger om stærke lokalsamfund på programmet, når formand for Klittens Borgerforening Hanne Jensen fortæller om byttehandler i lokalsamfundet, mens formand for Holmsland Sogneforening Dorthe Krogsgaard fortæller om samarbejder på tværs – og iværksætter og projektleder på vandsportsfestivalen Waterz Katrine Kock Frandsen fortæller, hvordan ideer kan blive til virkelighed ved hjælp af samskabelse.

I Fjelstervang følger Claus Tobler, leder af Vestjyllands Erhvervsskole i Borris, efter Aage Hindhede og fortæller om samskabelse med socialøkonomiske briller, hvorefter Per Nørgaard fra Vorgod-Barde fortæller, hvordan en landsbys styrke kan føre til et lægehus. Efter en tapas-tallerken er der først paneldebat med perspektiver på spørgsmålet ”Hvordan skaber vi sammen stærke lokalsamfund?” og derefter rundbordssamtaler.

I både Hvide Sande og Fjelstervang sluttes aftenen af med en Frivilligbørs, hvor målet ifølge programmet er, at man ”går hjem med nye kontakter, en kvalificeret idé eller blik for en ny ressource”.

- Dét vi håber, at deltagerne får ud af aftenen – ud over masser af inspiration, idéer og kontakter – er, at de vil tage vigtige perspektiver med sig hjem og sprede dem i lokalområdet og til samarbejdspartnere, siger Randi Nymand.

- Og forhåbentlig, at man får en god forståelse for, hvordan man som frivillig eller medarbejder får indflydelse på og ejerskab til de gode initiativer, tilføjer Lotte Holck Jensen.

 

FAKTA:

Tilmelding til Samskabelsesaften i Aktivitetscenteret Hvide Sande den 5. november kl. 17.30-21.00 senest den 25. oktober til lotte.holck.jensen[mail]rksk.dk

Tilmelding til Samskabelsesaften i Fjelstervang Landsbycenter den 11. november kl. 17.30-21.00 senest den 4. november til randi.nymand[mail]rksk.dk