25. februar 2020

Ringkøbing-Skjern Kommune afholder Seniormøder for alle på 65 år og derover i uge 10

Foto fra møde om ældrepolitikken, 2019

På Seniormøderne byder en lokalpolitiker velkommen, og herefter vil der være mulighed for at besøge forskellige informationsstande.

Her kan man tale med en demenskoordinator, få testet sin balance eller tale om kost med diætisten. Den kommunale tandpleje er også repræsenteret, så man kan få en snak om tandsundhed, og hjemmesygeplejersker fortæller om deres behandlinger på de lokale sygeplejeklinikker.

Derudover kan man få information om tilbuddene hos de lokale Aktivitetscentre og Sundhedscenter Vest, og til sidst kan man drøfte aktuelle emner med repræsentanter fra Ældrerådet.

Herefter vil der være oplæg om emner med fokus på ”det gode hverdagsliv” – hvordan kan man bevare et godt helbred og en god livskvalitet eventuelt med små ændringer i hverdagen, og hvordan kan man have et godt liv - selv om man måske er ramt af sygdom eller andre udfordringer.

Emnerne i 2020 er:

  • Pas godt på dine lunger. Åndenød, hoste, pibende vejrtrækning i mere end to måneder kan være tegn på en kronisk lungesygdom. Jo hurtigere man opdager en lungesygdom, jo mere kan man få ud af den luft, man har. Heldigvis er der rigtig mange ting, man selv kan gøre for at passe på sine lunger, og for få det bedre med sin sygdom og bremse sygdommens udvikling. Rygestop, mad, motion og medicin er grundstene i behandlingen af kronisk lungesygdom.
  • Ældre mænds trivsel, et projekt, som Ringkøbing-Skjern kommune har fået tilskud fra Sundhedsstyrelsen til at etablere. Projektets mål er dels at opspore ældre mænd (65 år og derover), som er i risiko for mistrivsel eller ensomhed eller måske begge dele, og dels at iværksætte indsatser for at bedre trivsel og/eller mindske ensomhed for den enkelte.
  • Pas godt på dig selv som pårørende. Op imod hver 3. dansker lever med langvarige helbredsproblemer. Det betyder, at rigtig mange er pårørende til et menneske med langvarig sygdom. Næsten halvdelen af alle pårørende udvikler selv symptomer som stress, mistrivsel og nedtrykthed, og hver femte pårørende oplever selv at blive syg af belastningen ved at være pårørende. Der er derfor god grund til at være opmærksom og passe på sig selv.

Dagen sluttes af med hyggeligt samvær, omkring frokost. Deltagerne på dagen opfordres til at komme med forslag til forbedringer/emner, der bruges i planlægningen af næste års møder.

Alle over 65 år velkomne til at deltage, og man opfordres til at fylde bilen op, hvis man måske kender nogen, der har svært ved at transportere sig selv.  

Man kan tilmelde sig Seniormøderne på Sundhedscenter Vest, telefon 99 74 19 12 imellem kl. 10 og 12 indtil fredag den 28. februar.

 

Møderne er

Mandag den 2. marts, Aktivcentret i Hvide Sande

Tirsdag den 3. marts, Mejeriet i Tarm

Onsdag den 4. marts, Videbæk Idræts- og Fritidscenter

Torsdag den 5. marts, Aktivitetshuset i Ringkøbing

Fredag den 6. marts, Aktivitetscenter Skjern

 

Fakta

Arrangørerne er Sundhedscenter Vest, kommunens fem Aktivitetscentre, Sundhed og Omsorgs specialesygeplejersker, det kommunale Køkken Åkanden og Ældrerådet.

Seniormøderne er en del af Ringkøbing-Skjern Kommunes tilbud om forebyggende hjemmebesøg.