6. februar 2024

Samarbejde på tværs af interesser skaber ridesti og fælles forståelse i Faster Plantage

Samarbejde på tværs af interesser skaber ridesti og fælles forståelse i Faster Plantage

Sammen med lokale jægere og ryttere har kommunen ryddet en ridesti, som skovfogeden kalder 'et eksempel til efterfølgelse'. 

Johanne Lauridsen har redet ture på sine heste i Faster Plantage siden 1982.

Derfor gjorde det hende ked af det, da hun en dag blev mødt af et Ridning forbudt-skilt ved indgangen til den kuperede og smukke kommunale skov imellem Ejstrup og Egeris i den østlige del af Ringkøbing-Skjern Kommune.

- Det bliver sværere og sværere at ride ud på sin hest, fordi trafikken er hurtig og tung – og når man så ikke engang kan få lov at ride i kommunens skove, så blev jeg simpelthen både frustreret, forundret og lidt vred over, at nogen syntes dét skilt var nødvendigt, siger hun og tilføjer:

- Især fordi jeg aldrig har fået andet end smil og ’God tur’, når jeg har mødt andre brugere af skoven.

Omvendt havde kommunens skovfoged Poul Gregersen brugt penge på at rydde og markere en vandresti i skoven. Han har mange års erfaring i at lave stier, og peger på, at hestetråd ødelægger stier, som kun er beregnet til vandrere og cyklister.

- Derfor er det klart bedst, at ridestier går i eget tracé, forklarer han.  

- Vi mødtes til en snak og en gåtur i skoven - og var langt fra enige. Men sammen med foreningen Ridespor i Ringkøbing-Skjern Kommune og de lokale jægere fik vi snakket os frem til det kompromis, at vi i fællesskab kunne rydde en ridesti og derved skabe plads til os alle, fortæller Johanne Lauridsen.

Arbejdsdag med ørnenæb og økser

Som sagt så gjort. I fællesskab fik kommunens naturteam, jægernes formand, Johanne Lauridsen og folk fra Ridespors bestyrelse skridtet en velegnet rute af gennem skoven - og søndag formiddag mødtes 18 jægere og ryttere til arbejdsdag i Faster Plantage. 

Bevæbnet med ørnenæb og økser, træoptrækkere, håndsave og gul maling til at markere hestesko på træstammer gik de i krig mod lavthængende grene og små træer på den 6-7 km lange riderute - indtil kommunens naturteam ved frokosttid dukkede op med grill og pølser.

- Det er jo fantastisk at se, at kommunens skove bliver brugt og skaber glæde og fællesskab. Og det er et eksempel til efterfølgelse, at jægere og ryttere kan samarbejde om pladsen i Faster Plantage. Vi møder ind imellem det modsætningsforhold, at jægere tror, rytterne skræmmer vildtet, eller at rytterne synes, jægerne skal bestemme over skovene. Men Faster Plantage viser – ligesom i øvrigt i Sandbæk Plantage, hvor der også er et fremragende samarbejde – at dialogen er den bedste vej frem, siger skovfoged Poul Gregersen.

En god relation

I foreningen Ridespor i Ringkøbing-Skjern Kommune er formand Kim Clausen glad for muligheden for at markere en ridesti i Faster Plantage – selvom han undrer sig over, at rytterne ikke må være på de eksisterende stier:

- Vi argumenterer jo egentlig for, at der bør være plads til alle i kommunens skove – også til heste og ryttere. I betragtning af, at Ringkøbing-Skjern Kommune både er landets geografisk største kommune og deler førstepladsen som Danmarks friluftskommune, så er her fortsat forbavsende få trafiksikre ridemuligheder og alt for mange Ridning Forbudt-skilte, siger han.

Spørger man jægerne, hvorfor de er interesserede i at hjælpe med at skabe en ridesti i skoven, svarer formanden for Borris-Faster Jagtforening, Mogens Kristensen:

- Vi vil gerne have en god relation til alle andre brugere af skoven. Og ved at gå med i arbejdet har vi også kunnet give input til, hvor vi synes, ridestien skal gå. F.eks. er der en bred græssti i den nordlige del af plantagen, hvor vandrestien gik. Den har vi fået flyttet lidt, så ridestien kan gå der, fordi vi gerne vil, at vildtet kunne få lov at være i fred i skoven langs den græssti.

Mogens Kristensen understreger, at vildtet normalt ikke bliver skræmt af heste, men at al færdsel i skoven naturligvis forstyrrer vildtet i en eller anden grad.

  

FAKTA:

Ringkøbing-Skjern Kommune har tidligere samarbejdet med foreningen Ridespor i Ringkøbing-Skjern Kommune om en ridesti og en TREC-bane i Sandbæk Plantage, kommunens største skov.

Når ridestien i Faster Plantage er endeligt markeret, vil Ringkøbing-Skjern Kommune og Ridespor invitere interesserede rytter på en guidet tur.

 

foto af hestesko på et træ