2. februar 2024

Nu starter høringsperioden for ny solcellepark ved Videbæk

Colourbox

Frem til den 25. marts kan borgerne komme med bemærkninger til 131 hektar solcelleanlæg nord for Videbæk. Samtidig minder kommunen om muligheden for at få besked om fremtidige høringer direkte på e-mail.

Ringkøbing-Skjern Kommunes Planafdeling sendte i denne uge et solcelleprojekt på ca. 131 hektar nord for omfartsvejen ved Videbæk i offentlig høring i otte uger frem til den 25. marts 2024.

Høringen kommer mindre end to uger efter, at byrådet besluttede at udskyde fristen for ansøgninger til nye anlæg til produktion af vedvarende energi til den 1. maj. Men projektet en del af de 1.000 hektar solcelleprojekter, som byrådet allerede har vedtaget at igangsætte planlægningen for.

- Kommunens Økonomiudvalg besluttede allerede i december 2021 at igangsætte planlægningen for solcelleprojektet. Derfor er projekt ikke en del af den nye ansøgningsrunde, fortæller Ann Elisabeth Bjerrehøj, afdelingsleder i kommunens Plan-afdeling.

Siden igangsætningen i december 2021 har Planafdelingen udarbejdet et forslag til et kommuneplantillæg og lokalplan med tilhørende miljørapport. Begge dele er lovbundne og dermed nødvendige dele af den langvarige og grundige planproces, der altid går forud for selve opsætningen af et anlæg til produktion af vedvarende energi.

En anden del af planlægningen, der er bestemt ved lov, er, at borgerne skal have mulighed for at komme med bemærkninger til et projekt. Og derfor er solcelleprojektet nord for Videbæk nu sendt i offentlig høring.

Samtidig afholder kommunen et borgermøde om projektet på onsdag den 7. februar kl. 19-21 på Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Mødet er åbent, og alle interesserede er velkomne til at komme og høre mere om projektet.

Få besked om offentlige høringer

På kommunens hjemmeside under ’annoncer’ kan man finde alle de projekter, der er ude i offentlig høring, ligesom man kan finde tidsfrister for indsendelse af høringssvar – og naturligvis afgive høringssvar, hvis man ønsker det.

Hér kan man også tilmelde sig kommunens abonnementsordning, så man automatisk får en e-mail tilsendt, når der f.eks. kommer projekter i offentlig høring.

- Med et abonnement på f.eks. høringer sikrer man sig, at man får besked, når der er projekter, man gerne vil følge med i, siger Ann Elisabeth Bjerrehøj.

På hjemmesiden kan man forud for borgermødet finde dokumenterne bag solcelleprojektet nord for Videbæk.

Har man bemærkninger eller indsigelse til de offentliggjorte dokumenter, kan man skrive en e-mail til  land.by.kultur@rksk.dk Skriv ”Bemærkninger til Lokalplan nr. 492 og Tillæg nr. 40, att. Thomas Gad” i emnefeltet.

Alternativt kan man sende sine bemærkninger pr. brev til Ringkøbing-Skjern Kommune, Land, By og Kultur, Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing.

 

FAKTA:

På kommunens hjemmeside under ”Annoncer” kan man finde alle de sager, der er sendt i høring, og vilkårene for de enkelte høringer.

For solcelle-projektet nord for Videbæk gælder det, at planforslagene, miljørapporten, miljøkonsekvensrapporten og udkast til projekttilladelse er i høring i 8 uger fra den 29. januar 2024 til og med den 25. marts 2024.

Har man bemærkninger eller indsigelse til de offentliggjorte dokumenter, skal Ringkøbing-Skjern Kommune have modtaget disse inden høringsperiodens udløb.

Send dine bemærkninger pr. e-mail til land.by.kultur@rksk.dk Skriv ”Bemærkninger til Lokalplan nr. 492 og Tillæg nr. 40, att. Thomas Gad” i emnefeltet.

Alternativt kan du sende dine bemærkninger pr. brev til Ringkøbing-Skjern Kommune, Land, By og Kultur, Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing.