17. september 2019

Hvor går man hen som ung eller ny for at møde jævnaldrende?

Billedet er fra det første arrangement i InWestjylland, hvor ca. 100 prøvede vandsportsaktiviteter

Naturen er fællesnævneren for unge i Ringkøbing-Skjern Kommune. Det var den i juni, da 100 unge i alderen 20-35 søsatte den uformelle klub InWestjylland med alverdens vandsport på Ringkøbing Fjord. Og det er den igen, når de unge mødes lørdag den 21. september i WOW-Park i Højmark.

I  WOW-Park vil de unge i tidsrummet kl. 15.00-20.00 boltre sig i trækronerne, hygge, grille og netværke med unge fra hele Ringkøbing-Skjern Kommune.

Hen over sommeren har medlemmerne i InWestjylland kunnet deltage i Bork Festivalen, bowling og vandsportsfestivalen WATERZ. Nu skal de unge finde deres indre legebarn frem i WOW-Park.

- Vi håber, at rigtig mange unge har lyst til deltage og møde andre jævnaldrende unge fra hele vores kommune, siger Emma Kaasgaard, som er initiativtager til klubben. Sammen med fem andre unge er hun godt i gang med at stable spændende arrangementer på benene for klubbens medlemmer.

- Og er man ikke til at klatre i træer eller svinge sig fra gren til gren, er der alligevel meget at hente ved at deltage i arrangementet i WOW-Park, garanterer Emma.

- For der bliver rig mulighed til at netværke med andre jævnaldrende og det kan der komme mange forskellige ting ud af. Et godt eksempel er et bowlingarrangement, som resulterede i, at der blev taget initiativ til at stifte en bogklub, fortæller hun med et smil.

Emma Kaasgard oplyser, at tilmeldingen til arrangementet kan ske gennem InWestjyllands Facebookside. Eneste betingelse for at deltage er, at man er medlem af klubben. Man kan melde sig ind i Klub InWestjylland her på Ringkøbing-Skjern Kommunes hjemmeside

Mød jævnaldrende og deltag i netværksskabende aktiviteter

For Louise Birkholm Hald, der efter sommerferien startede op i nyt job som underviser på handelsgymnasierne i Ringkøbing og Skjern, var klubben InWestjylland en perfekt måde at møde andre jævnalderen og få et netværk på.

- Jeg blev færdiguddannet som cand.mag. i historie og dansk fra Aarhus og Aalborg Universitet i 2018 og flyttede til Ringkøbing i august. Den eneste, jeg kendte i byen, var en tidligere studiekammerat, og hun gjorde mig opmærksom på klubben InWestjylland.

- For hvor går man lige hen, hvis man er ung, ny og gerne vil møde jævnaldrende? InWestjylland gjorde det nemt for mig at møde jævnaldrende, og jeg kan kun opfordre alle unge til at melde sig ind i klubben og deltage i arrangementet lørdag den 21. september, siger Louise Birkholm Hald.

Emma Kaasgaard håber, at netværket også kan hjælpe andre unge tilflyttere til at føle sig hjemme.

– Jeg vil gerne opfordre arbejdsgivere, naboer, kollegaer m.fl. til at prikke til unge i aldersgruppen 20-35 år og få dem til at melde sig ind i klubben. På den måde kan de få udvidet deres sociale fællesskab og faglige netværk. For InWestjylland er en klub, der på alle måder favner bredt og er inkluderende, forsikrer Emma Kaasgaard.

 

FAKTA:

  • InWestjylland er en uformel klub, stiftet i juni 2019 af Ringkøbing-Skjern Kommune på initiativ af 23-årige Emma Kaasgaard fra Ringkøbing og i samarbejde med syv unge borgere.
  • Formålet med InWestjylland er at styrke fællesskaberne for unge mellem 20 og 35 år i kommunen. InWestjylland skal fungere som et netværk for unge, der bor i kommunen, herunder nye tilflyttere og unge, der er flyttet tilbage til kommunen. Et sted, hvor de kan møde jævnaldrende og deltage i netværksskabende aktiviteter.
  • Det er gratis at være medlem af klubben. Eneste betingelser er, at man er mellem 20 og 35 år og har bopæl i Ringkøbing-Skjern Kommune.
  • Medlemmer skal forvente egenbetaling til arrangementerne i klubben. De unge bestemmer selv, hvor meget eller lidt de vil deltage i, og de kan til enhver tid melde sig ud af klubben.
  • InWestjylland er et pilotprojekt under Ringkøbing-Skjern Kommunes bosætningskontor, der med support og tilskud fra kommunen kører foreløbigt frem til nytår. Efter evaluering af projektet tages der stilling til, om InWestjylland skal gøres permanent.