10. september 2020

Nu kan du søge penge til foreningsarbejdet

Colourbox

Første oktober er skæringsdatoen, hvis man som forening vil søge Ringkøbing-Skjern Kommunes såkaldte §18-pulje om penge til at udføre frivilligt, socialt arbejde for.

Som noget nyt kan man også ansøge om penge fra en ny samarbejdspulje til frivillige sociale indsatser tilknyttet kommunale enheder.

Fordelingsprincipperne for ansøgningerne til §18-puljen er ændret, så det bliver mere overskueligt, hvilke foreninger, der lever op til de krav, som gør sig gældende – og hvilke, der ikke gør.

De nye fordelingsprincipper beskriver nemlig tydeligere end tidligere, hvem der kan søge og specifikt hvilke støtteområder der bevilges midler til i 2020. Man kan få et overblik over de nye informationer på Foreningsportalen.

På hjemmesiden kan man også få et overblik over, hvilke foreninger og hvilke tiltag, der har fået støtte de foregående år. 

- Ved at sætte sig ind i, hvordan man søger midlerne, kan man hurtigere skrive en ansøgning, der lever op til fordelingsprincipperne, og som derfor har større chance for at blive imødekommet, siger Emil Sloth Sig, frivillighedskoordinator i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Før man som frivillig forening sender sin ansøgning om §18-midler er det derfor en god idé, at man læser de nye fordelingsprincipper igennem. I hovedtræk er det vigtigt at vide, at:

  • Man skal ind på en anden hjemmeside end tidligere for at søge midler, nemlig siden https://foreningsportal.rksk.dk
  • Ansøgningsprocessen er i år en tre-trins proces: 1. man opretter sig som forening på siden, og administrationen godkender oprettelsen. 2. Man skriver en ansøgning. 3. Ansøgningen sendes til formand og kasserer i foreninger, som skal godkende ansøgningen. Først da, lander ansøgningen på vores bord. Derfor er det vigtigt, at foreningerne ikke venter med at søge til et par dage inden fristen.
  • Der er kommet en helt ny pulje, §18 Samarbejdspuljen, som kan søges af formelt og uformelt organiserede frivillige sociale indsatser tilknyttet kommunale enheder eller tilsvarende selvejende- eller private enheder eks. plejehjem, skoler eller børnehaver. Eks. Stauning Friplejehjem.
  • Man skal indsende andre oplysninger end tidligere, blandt andet skal man opgøre hvor mange dage om året man afholder arrangementer for udsatte borgere og hvor stor en egenbetaling deltagerne afkræves til disse arrangementer.
  • Puljen kan ikke kun søges af frivillige sociale foreninger, men også af fx idræts- kultur- eller borger/sogneforeninger m.fl. i det omfang at der er tale om frivilligt drevne aktiviteter med et socialt sigte og aktiviteter til målgruppen.
  • Man kan finde årets fordelingsprincipper, læse vejledningen og udfylde ansøgningsskema vedr. §18-puljen på Foreningsportalen.

Hvis man vil have rådgivning og vejledning til at søge puljerne, kan man møde op i Medborgerhuset, Herningvej 7A, 6950 Ringkøbing den 15. september klokken 15.00-18.00.

Man kan med fordel medbringe en bærbar computer, så vil Emil Sloth Sig og FrivilligVest hjælpe med, at man kommer godt i gang med at søge §18 puljerne.

OBS. Der kræves ingen tilmelding og man kan komme og gå, som det passer en. Du kan finde invitationen på Foreningsportalen.

Har man stadig spørgsmål i forbindelse med ansøgning til §18-puljen, anbefaler Emil Sloth Sig, at man kontakter Frivillig Vest for råd og vejledning. Frivillig Vest kan kontaktes på telefon: 82 30 67 70 eller via e-mail på frivilligvest[mail]frivilligvest.dk