14. september 2022

Ny klimaplan sætter ambitiøs retning for Naturens Rige

Klimalogo

Byrådet vedtog tirsdag Ringkøbing-Skjern Kommunes nye klimaplan. 

Da det første byråd i den sammenlagte Ringkøbing-Skjern Kommune tilbage i 2008 vedtog, at kommunen skulle være 100 procent selvforsynende med vedvarende energi i 2020, var politikerne enige om ambitionsniveauet. Til gengæld var de ikke 100 procent sikre på, hvordan målet skulle nås.

Nogenlunde samme situation står Ringkøbing-Skjern Kommune i, efter at byrådet tirsdag enstemmigt godkendte kommunens nye klimaplan.

Klimaplanen er en overligger for den klimapolitik, som byrådet godkendte i juni måned, for en klimahandlingsplan med en række indsatser, detailmål og handlinger, der beskriver, hvordan kommunen vil arbejde med at indfri målene i politikken - samt for kommunens deltagelse i det klimaforpligtende samarbejde DK2020.

Og målene i klimaplanen er ambitiøse. Til gengæld anviser planen ikke de nøjagtige midler til at nå målet:

- Vi har ikke alle løsningerne endnu, og som i alle andre danske kommuner kræver indfrielsen af målsætningerne både de rette nationale rammebetingelser og teknologisk udvikling. Men vi ved, hvor vi vil hen i Ringkøbing-Skjern Kommune – og erfaringen viser, at når vi som samlet byråd beslutter noget, så rykker det også, siger borgmester Hans Østergaard.

Klimakommune

Han minder om, at Ringkøbing-Skjern ved årsskiftet blev udnævnt som Danmarks Klimakommune nr. 1 af interesseorganisationen Green Power Denmark, fordi kommunen siden 2017 har opstillet anlæg til produktion af mere vedvarende energi end nogen anden dansk kommune:

- Vi producerer en tiendedel af al den vindmøllebaserede strøm, der forbruges i Danmark og vi er snublende tæt på at indfri målet om at være 100 procent selvforsynende med vedvarende energi. Vi har fortsat høje ambitioner i forhold til at producere og forbruge vedvarende energi, og derfor er jeg ekstra glad for, at det er et samlet byråd, der står bag vores nye klimaplan, siger borgmesteren.

Mens klimaplanens målsætninger er faste, vil der løbende blive indarbejdet ny viden, nye tiltag og teknologisk udvikling med henblik på at nå målsætningerne:

- I Ringkøbing-Skjern Kommune har vi en lang og god tradition for industri, forskning og innovation, der bærer den grønne omstilling. Vores område er hjemsted for både Vestas og den ikoniske Tvind-mølle, og når det gælder f.eks. landbrugets klimapåvirkning samarbejder vi med en lang række partnere om at skabe et fossilfrit landbrug, siger Søren Elbæk, viceborgmester og formand for kommunens Erhvervs-, Klima- og Arbejdskraftudvalg.

Også i kommunens Klimaråd er formand Jesper Lærke glad for byrådets opbakning til den samlede klimaplan:

- Målsætningerne i klimapolitikken omfatter energi og udledninger af klimagasser inden for kommunegrænsen. Derfor kan vi også kun opnå målsætningerne gennem samarbejde med borgere, virksomheder, landbrug, turisme, forsyningsselskaber og organisationer i hele kommunen, siger han.

Klimaneutral – og klimarobust

Ud over at klimaplanen udstikker retningen for, at Ringkøbing-Skjern Kommune er fossilfri i 2040 og klimaneutral i 2050 – med en 70 procents reduktion i udledningen af klimagasser i 2030, anviser planen også veje til at blive mere klimarobust som område.

- Klimaforandringerne rykker tættere på, senest med skybruddet, der førte til fritliggende togspor ved Kibæk og fisk i træerne i Troldhede. Heldigvis er der mange ting, vi kan gøre for at imødekomme det vildere vejr og sænke vores udledning af CO2, siger kommunens klimakoordinator Pernille Hagen.

Med godkendelsen af den overordnede klimaplan har byrådet samtidig vedtaget, at klima og bæredygtighed tænkes ind i alle kommende politikker og strategier – helt i takt med kommunens nye vision, hvor bæredygtighed er blandt de bærende begreber.

 

FAKTA:

Klimaplanen er en del af Ringkøbing-Skjern Kommunes deltagelse i det forpligtende nationale klimasamarbejde dk2020. Den samlede klimaplan består af:

 • klimapolitikken
 • klimahandlingsplanen
 • det obligatoriske DK2020-baggrundsdokument, Climate Action Planning Framework (CAPF).

Klimahandlingsplanen er inddelt i de samme otte spor som klimapolitikken, som Byrådet godkendte i juni:

 • Landbrug og arealanvendelse
 • Energi
 • Transport
 • Erhverv
 • Turisme og oplevelsesøkonomi
 • Borgere
 • Klimatilpasning
 • Kommunen som virksomhed

Handlingsplanen består af 32 indsatser, 14 detailmål og 77 handlinger.

Se klimaplanen (incl. klimapolitikken, klimahandlingsplanen og CAPF-dokumentet på dagsordenpunktet til byrådsmødet her: Klimaplan

 

Der er beregnet CO2-effekt af indsatser der, hvor det har været praktisk muligt. Det forventes, at den samlede CO2-reduktion ved fuld realisering og implementering af den samlede klimaplan bliver:

458.000 t CO2 i 2030 - herved opnås 55 % CO2-reduktion ift. 1990

623.000 t CO2 i 2040 - herved opnås 65 % CO2-reduktion ift. 1990

766.000 t CO2 i 2050 - herved opnås 73 % CO2-reduktion ift. 1990

Det er altså ikke nok til at opnå målet om klimaneutralitet i 2050 - der er en manko (uoverensstemmelse mellem resultat og målsætning) på 262.000 t i 2030 og 490.000 t i 2050. Derfor vil der løbende blive indarbejdet ny viden, nye tiltag og teknologisk udvikling med henblik på at nå målsætningen.