14. september 2022

Nye boliggrunde til salg i Vorgod-Barde

Foto: Thomas Gintberg

Så er der godt nyt for dem, der gerne vil bygge drømmehuset i grønne omgivelser i Vorgod-Barde – tæt på de store arbejdspladser i og omkring Videbæk og Herning.

Fra næste uge kan der bydes på otte nye boliggrunde på Klematisvej. Ringkøbing-Skjern Byråd besluttede i går, at sætte grundene i udbud til en mindstepris 281 kroner pr. kvadratmeter. Grundenes størrelser varierer fra den mindste på godt 900 kvadratmeter til den største på lige knap 1.500 kvadratmeter.

Attraktivt område for børnefamilier

Det nye grundområde i den nordlige del af Vorgod-Barde er første del af planerne om at skabe attraktive boligområder, der skal få flere til at flytte til byen.

-Den østlige del af Ringkøbing-Skjern Kommune er centralt placeret for folk, der gerne vil bo tæt på naturen og de store arbejdspladser ved Videbæk som f.eks. Arla, Vestas og f.eks. Regionshospitalet Gødstrup. For pendlere kan området også være interessant, fordi det ligger meget tæt på motorvejsforbindelserne ved Herning til Aarhus, København og Europa, siger Ringkøbing-Skjern Kommunes borgmester Hans Østergaard og fremhæver de nye grunde på Klematisvej.

-Vi tror på, at de nye grunde er attraktive at bygge på for børnefamilier. Der er f.eks. sikker stiforbindelse fra grundene til børnehaven, Vorgod-Barde Skole og til fritidsaktiviteterne i Vorgod-Barde Hallen.

-Vorgod-Barde byder også på oplevelser i grønne omgivelser, ikke mindst omkring Vorgod Å. For børneforældre kan den centrale placering også være et ekstra plus. Fordi en kortere transport mellem hjem og arbejde giver mere tid sammen med børnene, påpeger borgmesteren.

Sådan er udbudsreglerne

Der er klare regler for salget af nye kommunale byggegrunde.

- Som altid, når kommunen sælger bolig- og erhvervsgrunde, bliver grundene annonceret til salg på kommunens hjemmeside og i lokalaviserne. Så får alle interesserede mulighed for på lige vilkår at indsende bud på køb af en grund frem til budperiodens udløb, forklarer Anne Schwabe Bank. Hun er salgskonsulent i Ringkøbing-Skjern Kommune i Team Jura, der står for salget af kommunale byggegrunde.

Aktuelt vil budperioden for grundene på Klematisvej være fra tirsdag den 20. september til onsdag den 5. oktober 2022 kl. 12.00. Alle indkomne tilbud åbnes og gennemgås umiddelbart efter budperiodens udløb, og grundene vil blive solgt til de højestbydende.

Anne Schwabe Bank gør opmærksom på, at grundene ikke kan reserveres før og under udbudsperioden.

- Men er der usolgte grunde efter udløbet af budfristen, så kan de efterfølgende reserveres, forklarer hun.

Grundene kan som udgangspunkt reserveres i tre måneder, men man skal være klar til hurtigt at tage stilling til et køb, hvis der kommer andre interesserede købere. En køber må nemlig gerne komme med tilbud på en grund, der er reserveret.

Ledige grunde til salg i Vorgod-Barde kan ses på www.grundsalg.rksk.dk

Salgsbetingelserne og relevante dokumenter kan hentes på samme side under ”Boliggrunde” i Vorgod-Barde fra udbudsperiodens start.