4. september 2021

Orkidéerne vokser frem i Tarm

Gjerager i Tarm

Naturen skal have plads til at udfolde sig. Dét er et af formålene med den konkurrence om at blive Danmarks vildeste kommune, som Miljøministeriet udskrev tidligere på året. En konkurrence som Naturens Rige naturligvis også har budt ind på.

Og for at give naturen plads har kommunens Vej- og Parkafdeling nøje vurderet, hvilke kommunale områder, der f.eks. af hensyn til trafiksikkerheden var nødvendige at klippe – og hvilke, der kunne forvildes ved at udså blomsterblandinger eller ganske enkelt ved at gøre ingenting og bare lade de grønne områder gro vildt.

Et af de områder, der bare har fået lov at vokse vildt, er alléen ved Gjerager i Tarm. Og dét har efter bare én sommer uden græsslåning givet, hvad kommunens biologer kalder et ’vildt resultat’. 

Blandt egetræerne har biologerne nemlig nu fundet ikke mindre end 80 vilde skov-hullæbe orkidéer.

Kommunens altmuligmand udi natur og naturpleje, specialarbejder Peder Brøgger, har tidligere registreret skov-hullæbe orkidéer andre steder i byen, men bestanden ved Gjerager er ny.

Foreløbig har Peder Brøgger optalt 80 eksemplarer af orkidéen, der ligesom andre orkidéer i Danmark er fredet.

- Der har været lidt utilfredshed blandt nogle af de lokale borgere over, at vi ikke længere slår græsset ved Gjerager, men arealet har fået lov til at vokse vildt for første gang i mange år, og er derfor et ualmindeligt godt eksempel på, at naturen hurtigt kan indfinde sig der, hvor den får plads, siger Peder Brøgger.

Han håber, ligesom kommunens biologer på, at orkidéerne vil være med til at ændre synet på forvildelsen af alléen hos den lille gruppe lokale borgere, der har savnet kommunens græsslåmaskiner i sommerens løb.

- Græsset bliver nemlig heller ikke slået de kommende år, siger han – og bakkes op af det brev, som biolog Julie Søby fra Ringkøbing-Skjern Kommunes Kultur, Natur og Fritidsafdeling har udsendt til borgere i området.

I brevet står der bl.a.:

”Vi vil indsætte en biodiversitetsvenlig drift af arealet på Gjerager, som tilgodeser orkideerne. Detaljerne er ikke afklarede endnu, men vil sandsynligvis indebære slåning af arealet efter afblomstring og frøkast i efteråret. Det er dog helt sikkert, at det kommunale areal i fremtiden vil have et vildere udtryk, end det I har være vandt til tideligere – det er simpelthen hvad orkideerne kræver for at kunne trives.”

Brevet forklarer desuden, hvorfor orkidéer i Danmark er så specielt – og appellerer til, at alle er med til at bevare ’den unikke natur i nabolaget’:

”Fund af orkideer i Danmark er en særlig og relativt enestående naturoplevelse. Der findes ca. 35 arter af orkideer i Danmark, som alle i langt overvejende grad kun opleves i fine naturområder.

Orkideerne på arealet ved Gjerager er af arten skov-hullæbe (Epipactis helleborine). Skov-hullæbe er en af de mere ”almindelige” orkideer i Danmark, men er relativt sjældne i Nord- og Vestjylland. Ligesom de tropiske orkideer, som er populære prydplanter, er de danske orkideer også meget smukke. Skov-hullæbens blomster kan variere i farven fra hvide til både sart og mørkere rød. Selve planten kan blive en menter høj og blomstrer i juli-september. Mange tropiske orkideer er epifytiske dvs. at de vokser på andre planter, men i Danmark vokser alle orkideer i jorden. Skov-hullæben tiltrækker sine bestøvere ved at have en særlig nektar der indeholder alkohol. Bestøverne bliver ”fulde” og i deres tumlen rundt på planten bliver den klæbrige pollen afsat på kroppen. De nektarrige blomster gør dem også til attraktive måltider for rådyr. Skov-hullæbe vokser i skygge og kan findes i både gammel og yngre løvskove.”

Som alle orkideer, er skov-hullæbe fredet. Det betyder, at de hverken må plukkes, graves op, samles ind eller ødelægges – kun nydes.

På Miljøstyrelsens hjemmeside kan man læse mere om fredede arter i Danmark: https://mst.dk/natur-vand/natur/national-naturbeskyttelse/beskyttede-arter/fredede-dyr-og-planter/ .

FAKTA:

Ringkøbing-Skjern Kommune deltager i Miljøministeriets konkurrence om at være Danmarks vildeste kommune. Du kan læse mere om kommunens vilde tanker på hjemmesiden www.voresvildevestjylland.dk Du kan også byde ind med idéer og følge arbejdet på Facebooksiden Naturens Rige: Vores Vilde Vestjylland.