8. januar 2019

Til kaffemøde med 57.000 borgere

En række borgermøder - her om kommunens ældrepolitik - er gået forud for Politikkaravanen

I efteråret afholdt Ringkøbing-Skjern Kommune en række kick-off møder, borgermøder og workshops, for at involvere borgerne i formuleringen af kommunens politikker, der – som altid - skal revideres efter kommunalvalget.

Med input fra borgerne har udvalgene nu arbejdet med de overordnede linjer i de omfattende politikker indenfor alt fra børnepasning og skole til erhverv, turisme, energi, ældrepleje - og de mange andre politikker, der kommer til at danne retningen for de kommende års arbejde i kommunen.

Og inden det sidste punktum i politikkerne bliver sat, vil byrådspolitikerne gerne give borgerne en sidste chance for at komme med ideer og ændringsforslag til politikkerne.

Derfor har Ringkøbing-Skjern Kommune inviteret samtlige knap 57.000 borgere til kaffemøde med byrådet i form af en politikkaravane, der i løbet af eftermiddagen og aftenen den 17. januar gør holdt i hhv. Videbæk, Skjern og Ringkøbing.

Udover en kop kaffe med politikerne – og en skål gullaschsuppe til aftensmadstid i Skjern - har borgerne mulighed for at drøfte indholdet i politikkerne med byrådets politikere, ligesom der vil være stande, hvor de enkelte politikker i deres foreløbige form præsenteres.

- Byrådet blev på første byrådsmøde for et år siden enige om, at vi i videst muligt omfang vil inddrage borgerne i alt, hvad vi foretager os. Derfor ved jeg, at jeg taler på vegne af hele byrådet, når jeg håber, at rigtig mange borgere vil dukke op, når politikkaravanen kommer forbi, siger borgmester Hans Østergaard.

Han erkender at det jo nok er lige lovligt optimistisk at tro, at flere tusinde borgere vil møde op for at diskutere kommunens politikker, men tilføjer:

- Færre kan også gøre det. Hovedsagen er, at Politikkaravanen repræsenterer nærdemokratiet, og det er nu, man som borger i Ringkøbing-Skjern Kommune kan få indflydelse på de politikker, der afgør kommunens retning frem mod næste kommunalvalg om tre år.

Borgmesteren peger på, at borgere allerede har haft indflydelse på udformningen af de udkast til politikker, der ligger. Det gælder f.eks. indenfor ældrepolitikken, hvor ca. 100 deltagere ved et borgermøde på Aktivitetscenteret i november måned fik sat et par klare aftryk på politikken, idet de påpegede, at der burde være endnu mere fokus på tryghed for kommunens ældre borgere.

- Der er selvfølgelig mange andre eksempler på, at borgermøderne har inspireret både politikere og embedsmænd og sat aftryk på politikkerne. Jeg synes, det viser, at det nytter noget at møde op og involvere sig, siger Hans Østergaard.

 

Politikkaravanen slår lejr tre steder i kommunen:

Kl. 15.00 - 16.30: Videbæk Idræts- og Fritidscenter, Vestervang 28, 6920 Videbæk

Kl. 17.15 - 18.45: Skjern Uddannelsescenter, Kantinen Ånumvej 14, 6900 Skjern

Kl. 19.30 - 21.00: Generator, Kastengevej 3, 6950 Ringkøbing.

 

I Videbæk og Ringkøbing serveres der en kop kaffe/te og et stykke kage; i Skjern vil der være varm gullaschsuppe til alle fremmødte.