Helhedsplan Ringkøbing

Helhedsplanen for Ringkøbing er et udviklingsprojekt, som skal styrke igangværende og kommende projekter i byen. Helhedsplanen tager udgangspunkt i byens identitet og udviklingsmuligheder.

Helhedsplan Ringkøbing er udarbejdet i et ligeværdigt samarbejde mellem kommunen og Ringkøbings forskellige aktører, som blandt andet tæller borgere, medarbejdere, erhvervsdrivende, foreninger på blandt andet tre intensive workshops.

Med helhedsplanen ønsker vi i fællesskab at sætte rammerne for byens udvikling ind i fremtiden - gennem en stærk vision og klare retningslinjer for byens udvikling.

Helhedsplanen beskriver en udviklingsproces for Ringkøbing fra den overordnede langsigtede vision til konkrete tiltag, som skal udføres i nærmeste fremtid. Helhedsplanen rækker frem til 2050.

Vores mål er, at helhedsplanen bliver et robust planlægnings- og udviklingsredskab, som alle byens aktører vil gøre brug af og lade sig inspirere af. På den måde løfter vi i fællesskab opgaven med at sikre en mangfoldig og levedygtig by.

I processen indkom der over 300 idéer til udvikling af Ringkøbing by. Du kan se idéerne her:

Åbn ide-generatoren

Materialet er ikke i webtilgængeligt format. Hvis du har problemer med at få materialet læst op af en skærmlæser, så kan du kontakte Land, By og Kultur

Kontaktoplysninger
Camilla R. Myrvig - Land, By og Kultur
Camilla R. Myrvig - Land, By og Kultur
Smed Sørensens Vej 1
6950 Ringkøbing