Hjælp til ældre

​I takt med at du bliver ældre, kan du få brug for hjælp i hverdagen. Det kan også være, at du har fået en kronisk sygdom eller er blevet alvorligt syg, og at dette svækker dig så
meget, at du får brug for hjælp, træning, psykisk støtte eller andet.

Demens - (Link)

Forebyggende hjemmebesøg - (Ekstern side)

Hospice - (Link)

Hjemmeplejen i Ringkøbing Skjern kommune - (Ekstern side)

Hjemmesygepleje i Ringkøbing-Skjern Kommune - (Link)

Hjemmehjælp i Ringkøbing-Skjern Kommune - (Link)

Hjælpemidler - (Link)

Inkontinens - (Link)

Kørsel til egen læge og speciallæge - (Link)

Madservice - (Link)

Orlov til pasning af syge og døende pårørende - (Link)

Omsorgstandpleje i Ringkøbing-Skjern Kommune - (Link)

Takster mad, ældrepleje og ældreaktiviteter - (Link)

Transport for ældre og handicappede - Handicapkørsel, Flextur mv. - (Link)

Kontaktoplysninger
Borgerservice

Kontakt vedrørende lægekørsel

Borgerservice
Ved Fjorden 6
6950 Ringkøbing

Administrationen - Sundhed og Omsorg
Administrationen - Sundhed og Omsorg
Rødkløvervej 4
6950 Ringkøbing