Hjælp til ældre

​I takt med at du bliver ældre, kan du få brug for hjælp i hverdagen. Det kan også være, at du har fået en kronisk sygdom eller er blevet alvorligt syg, og at dette svækker dig så
meget, at du får brug for hjælp, træning, psykisk støtte eller andet.

Demens

Forebyggende hjemmebesøg

Hospice

Hjemmeplejen i Ringkøbing Skjern kommune

Hjemmesygepleje i Ringkøbing-Skjern Kommune

Hjemmehjælp i Ringkøbing-Skjern Kommune

Hjælpemidler

Inkontinens

Kørsel til egen læge og speciallæge

Madservice

Orlov til pasning af syge og døende pårørende

Omsorgstandpleje i Ringkøbing-Skjern Kommune

Takster mad, ældrepleje og ældreaktiviteter

Transport for ældre og handicappede - Handicapkørsel, Flextur mv.

Kontaktoplysninger
Borgerservice

Kontakt vedrørende lægekørsel

Borgerservice
Ved Fjorden 6
6950 Ringkøbing

Administrationen - Sundhed og Omsorg
Administrationen - Sundhed og Omsorg
Rødkløvervej 4
6950 Ringkøbing