19. april 2021

Ringkøbing-Skjern Kommune undskylder databrud

Ringkøbing-Skjern Kommune undskylder databrud

Det er en af den slags fejl, der ikke må ske.

Og alligevel røg et bilag med adskillige sommerhusejeres navne, cpr-numre og adresser med ud, da Ringkøbing-Skjern Kommune i sidste uge ville hjælpe Ringkøbing-Skjern Forsyning og udsendte et informationsbrev til sommerhusejere om et kommende kloakeringsarbejde.

Brevet er sendt til de pågældende sommerhusejeres e-Boks, og så snart fejlen blev opdaget, sendte kommunen et nyt brev, hvor modtagerne blev bedt om at slette det oprindelige brev.

Derudover indberettede kommunen straks databruddet til Datatilsynet.

- Det er en meget uheldig fejl, som vi dybt beklager. Det er den slags fejl, som ikke må ske, men det er også den slags fejl, der desværre kan ske af tekniske - eller som her af menneskelige - årsager, siger Flemming Juel-Nielsen.

Han er direktør med ansvar for bl.a. teknik- og miljøområdet i Ringkøbing-Skjern Kommune og understreger, at personoplysningerne ikke ligger offentligt tilgængelige, men udelukkende er sendt til en gruppe sommerhusejere.

- Skaden er sket, og den påtager vi os det fulde ansvar for. Vi har identificeret, hvor det var, det gik galt, og vil gøre alt, hvad vi kan, for at det ikke sker igen, forklarer han.

Også Ringkøbing-Skjern Kommunes databeskyttelsesrådgiver Jette Rask er ærgerlig over databruddet og understreger, at kommunen tager fortrolige personoplysninger og behandlingen af borgernes data særdeles alvorligt.

- Sagen er en reminder til alle om, hvordan det er, man skal håndtere fortrolige personoplysninger, siger hun.