6. januar 2021

De første borgere vaccineres allerede i dag

colourbox

Mens de praktiserende læger og kliniksygeplejersker torsdag går i gang med at vaccinere ældre og dele af personalet på plejehjem og ældrecentre i Ringkøbing-Skjern Kommune, ligger det nu fast, at den første vaccination til en af kommunens borgere bliver givet allerede i dag onsdag.

På Region Midtjyllands vaccinationscenter i Herning ligger der nemlig foreløbig 60 doser vaccine øremærket til de Ringkøbing-Skjern borgere, der er over 65 år og som ’modtager både praktisk hjælp og personlig pleje’ som det hedder i vejledningerne fra sundhedsmyndighederne.

Det vil sige borgere, der bor i eget hjem, men som er over 65 år og visiteret til hjælp fra hjemmeplejen.  

Pga. tekniske fejl i udsendelsen af vaccinationsindkaldelser fra Statens Serum Institut til borgernes e-bokse har kommunens medarbejdere været på overarbejde for at kunne sende borgere i målgruppen afsted til vaccination med kort varsel.

- Det lykkedes os at finde 40 borgere, som nu er på vej til Herning i hjemmeplejebiler, taxaer og hvad vi ellers kunne skaffe, fortæller fagchef for Sundhed og Omsorg, Anja Thoft Bach og tilføjer, at 10 medarbejdere fra kommunens aflastningsenhed desuden er taget med og vil blive vaccineret i dag, så de tilgængelige vaccinedoser bliver udnyttet fuldt ud. Desuden er i alt 10 medarbejdere fra ældrecentrene Centerparken i Videbæk og Vorgod Plejehjem i al hast taget til Herning for at blive vaccineret i dag.

Herudover er hjemmeplejen allerede i dialog med borgere over 65 år, som modtager personlig pleje og praktisk hjælp for at sikre, at de får tjekket deres e-boks og får booket tid til en vaccination.

Nogle få borgere med funktionsnedsættelse vil blive visiteret til kørsel de kommende dage, men for størstedelens vedkommende gælder det, at de pågældende borgere selv skal sørge for at transportere sig til Herning eller få hjælp fra pårørende.

Ny rækkefølge i køen

Med åbningen af de regionale vaccinationscentre er rækkefølgen af vaccinationerne blevet ændret i Ringkøbing-Skjern Kommune i forhold til den prioriterede liste fra de nationale sundhedsmyndigheder. Den placerer nemlig ældre beboere på plejehjem og ældrecentre, dele af personalet samme steder samt sundhedspersonale i kritiske funktioner forrest i køen til corona/COVID-19 vaccinen.

- Det kan måske se ud som om, vaccinationerne på plejehjem og ældrecentre er blevet overhalet indenom af den næste gruppe sårbare borgere. Men regionen har haft et stort logistisk puslespil, der skulle gå op, og der har været tekniske udfordringer i at udsende indkaldelser via e-boks, så jeg hæfter mig ved det meget positive i, at vi allerede nu får tilbudt vacciner til de plus 65-årige med særlige behov, siger Anja Thoft Bach.

Hun peger på, at andre kommuner i Region Midtjylland allerede er igennem første vaccinationsrunde på plejehjem og ældrecentre, og derfor er de i alt syv vaccinationscentre i regionen nu åbnet for vaccinationer af den næste gruppe sårbare borgere.

- Når vi - sammenlignet med de andre kommuner - er bagud i forhold til at vaccinere på vores plejehjem og ældrecentre hænger det sammen med vores lave incidensrate – altså de forholdsvis få smittede vi har haft den senere tid. Vi er ganske enkelt lysere på Danmarkskortet end samtlige kommuner omkring os, og derfor har Ringkøbing-Skjern Kommune været bagerst i køen til at få leveret de første doser vaccine til de ældre på plejehjem og ældrecentre. Og derfor kan vi først vaccinere fra torsdag, selv om den første dansker blev vaccineret allerede den 27. december, forklarer Anja Thoft Bach.

I Ringkøbing-Skjern Kommune er der pt 569 ældre beboere på plejehjem og ældrecentre, mens gruppen af borgere over 65 år, der modtager praktisk hjælp og personlig pleje udgør ca. 550 personer.

Læs mere om vaccination mod COVID-19 på:

Sundhedsstyrelsens hjemmeside: https://www.sst.dk/da/corona/Vaccination

Region Midtjyllands hjemmeside: https://www.rm.dk/om-os/aktuelt/corona/vaccination-mod-covid-19/