17. december 2019

1 mio. kr. til el-ladere i Ringkøbing-Skjern Kommune

Skyfish-foto

Erhvervs- og Vækstudvalget i Ringkøbing-Skjern Kommune besluttede mandag at allokere 1 mio. kr. til pulje, der skal sikre flere offentlige ladepladser til el-biler. Puljen er et led i kommunens mål om at blive 100 procent selvforsynende med vedvarende energi i 2020 og 100 procent fossilfri i 2040.

Vil man den grønne omstilling, så er man også nødt til at bane vejen for de borgere og besøgende, der går forrest. Og derfor besluttede Erhvervs- og Vækstudvalget i Ringkøbing-Skjern Kommune på et møde mandag at oprette en pulje på 1 mio. kr. til kortlægning og etablering af flere offentlige ladestandere til el-biler fordelt over hele kommunen.

800.000 kr. fra puljen vil blive brugt på at opstille ladestandere på kommunale arealer til gavn for medarbejdere, gæster og offentligheden. 

De resterende 200.000 kr. fra puljen skal bruges på at kortlægge eksisterende parkeringsarealer, hvor ejeren ønsker at omlægge dele af parkeringsarealet til offentlige ladepladser for elbiler. Pengene vil blive fordelt efter ansøgning i to ansøgningsrunder med ca. et halvt års mellemrum. I alt vurderes det, at der kan kortlægges 15-20 specifikke placeringer pr. ansøgningsrunde, dvs. 30-40 placeringer i alt inden for den økonomiske ramme.

- Det er jo ikke nogen hemmelighed, at Ringkøbing-Skjern Kommune har ambitiøse målsætninger for den grønne omstilling. Allerede næste år skal vi ifølge planen være 100 procent selvforsynende med vedvarende energi – og i 2040 skal vi være 100 procent fossilfri. Det kommer ikke af sig selv, men jeg tror på, at en styrkelse af ladeinfrastrukturen kan være med til at skubbe på en omlægning af bilflåden fra fossil til elektrisk, siger Søren Elbæk, viceborgmester og formand for Erhvervs- og Vækstudvalget i Ringkøbing-Skjern Kommune.

- Med offentlige ladestandere ønsker vi at sende et tydeligt signal til kommunens borgere og besøgende om vores engagement i den grønne omstilling, tilføjer Søren Elbæk.

Kommunes begrænsede antal el-ladepladser var i løbet af sommeren til debat i medierne, bl.a. med eksempler på købestærke turister, der valgte kommunen fra som feriedestination på grund af usikkerhed om el-ladeinfrastrukturen. Derudover har emnet gentagne gange været drøftet i Energirådet, der har arbejdet for at få oprettet en pulje.

- Vi anerkender, at det kan være en mental barriere for turister, der overvejer at holde ferie i kommunen, hvis det er besværligt og usikkert, om de kan få deres elbil opladet. Og det samme gør sig gældende for borgere, der overvejer at anskaffe sig en elbil. Hvis de ikke nemt og bekvemt kan få ladet deres bil op, vælger de en benzin- eller dieselbil, siger Jakob Agerbo, formand for Energirådet i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Det håber kommunen nu at få rettet op på med flere el-ladestandere i det offentlige rum.

De 1 mio. kr. i puljen til el-ladestandere er overført fra udisponerede midler i den nedlagte sammenhængskraftpulje. Pengene ventes at række til etablering af mindst tre offentlige ladepladser fordelt i kommunen. Antallet af ladepladser afhænger dog af hvilke ladeteknologier, der etableres. Hurtigladere koster typisk 250.000-300.000 kr. stykket, mens destinationsladere koster 10.000 kr.-35.000 kr. stykket.

Se punktet i referatet fra Erhvervs- og Vækstudvalgets møde her: