16. december 2021

En hjælpende hånd til børn med angst og autisme

colourbox

Har dit barn en autismediagnose – eller er han/hun på vej til at få det? Og er der udfordringer med angst?

Så indleder psykologerne i Pædagogisk Psykologis Rådgivning (PPR) under Ringkøbing-Skjern Kommunes Børn og Familieafdeling det nye år med at starte et nyt hold Cool Kids op den 17. januar 2022.

For at komme i betragtning skal jeres barn enten have en officiel autismediagnose, være på vej til at få det -eller have problematikker, hvor der er mistanke om autisme.  Foruden autisme skal angsten være den primære udfordring i forhold til andre psykiatriske diagnoser som depression.

Ansøgningsfristen for at være med i den nye angstgruppe for børn med autisme i alderen 8-14 år er d. 6. januar. Herefter tilbyder kommunens PPR-rådgivere et gruppeforløb, som består af 10 sessioner af to timers varighed.

- Cool Kids AST anvender grundprincipperne i kognitiv adfærdsterapi, men strategierne er tilpasset børn med autismespektrum-forstyrrelser, forklarer Freja Dalgaard Knigge.

Hun er psykolog i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning under Ringkøbing-Skjern Kommunes Børn og Familie-afdeling og tilføjer:

- Det kan være svært at vide, hvad der er autismen, og hvad der er angst, når ens barn reagerer kraftigt og undvigende i specifikke situationer. Derfor vil vi i fællesskab bl.a. sætte ind for at forsøge at få afklaret, om barnets adfærd kan forklares ud fra dets autisme.

Cool Kids er et forskningsbaseret program, og forskningen har påvist rigtigt gode resultater – også i forhold til børn med autisme. Resultaterne viser, at op mod fire ud af fem af de børn, som har gennemført programmet, enten ikke længere opfylder kriterierne for en angstdiagnose eller har opnået en markant bedring.

- Forskningen viser også, at man opnår de bedste resultater, når der er kontinuitet, når begge forældre er involveret og deltagende gennem forløbet - og når forældrene støtter barnet på samme måde. Derfor håber vi meget på, at forældrene også vil involvere sig i forløbet, siger Freja Dalgaard Knigge.

Kort beskrivelse

Der kræves ingen henvisning fra læge eller andre professionelle for at komme i betragtning til forløbet. I stedet skal man som familie skrive et kontaktbrev, hvor man kort beskriver barnets/den unges problem og symptomerne.

Kontaktbrevet skal oplyse barnets cpr. nummer og et telefonnummer til forældrene, som herefter vil blive kontaktet. Hvis det vurderes, at barnet ligger inden for målgruppen, vil man blive indkaldt til en forsamtale, der forventes at finde sted den 11. og 13. januar.

Herefter foretages den endelige visitation.

Freja Dalgaard Knigge opfordrer alle som tænker, at de er inden for målgruppen, til at henvende sig via et kontaktbrev, der ’bare’ behøver være en halv sides beskrivelse af, hvordan angsten fylder for deres barn.

Kontaktbrevet skal indsendes som e-mail til PPR, Børn og Familie via sikker mail på Borger.dk https://www.borger.dk/Om-borger-dk/Find-en-myndighed/ringkoebing-skjern-kommune

Læs mere om Cool Kids i folderen her: