4. december 2018

Socialrådgivningen holder flyttelukket i uge 50

Socialrådgivningen holder flyttelukket i uge 50

Socialrådgivningen rykker på plads i det tidligere rådhus i Videbæk som led i planerne om at skabe et fælles hus for de fagligheder, der arbejder med børn og unge fra 0-18 år. Socialrådgivningen holder flyttelukket i uge 50, og åbner herefter med ændrede telefontider.

Socialrådgivningen har hidtil haft til huse på to adresser i Skjern og Videbæk, men kan nu se frem til at rykke permanent ind i nye lokaler i det tidligere rådhus i Videbæk efter en periode med genhusning. Flytningen foregår i uge 50, og det betyder, at man ikke kan kontakte Socialrådgivningen om igangværende sager fra den 10. december til den 14. december begge dage inklusive.

- Vi skal bruge ugen på at pakke ned, flytte og pakke ud, og i løbet af den proces kan vi ikke arbejde som normalt og der vil være sparsomme muligheder for at få kontakt. Vi har derfor valgt at sige, at vi ikke kan kontaktes om igangværende sager. Men er man akut bekymret for et barn, kan man altid kontakte vagttelefonen i vores frontteam, siger Lise Friis, der er leder af Socialrådgivningen.

Frontteamet kan kontaktes på telefonnummer 99 74 10 04 i kommunens åbningstid eller på e-mailadressen frontteam[mail]rksk.dk

Man kan også bruge selvbetjeningsløsningen på borger.dk ved bekymring for et barn. 

Ændrede telefontider

Når Socialrådgivningen åbner igen i uge 51 er det med ændrede telefontider. Fremover kan man ringe til sin socialrådgiver i hele kommunens åbningstid, mod som hidtil kun i den faste telefontid mellem klokken 8.30 og 9.30.

– Vi håber, at det skaber en bedre fleksibilitet for borgerne, at man ikke skal kontakte os indenfor et relativt smalt tidsrum. Til gengæld kan rådgiveren være optaget af andre opgaver, men vil så ringe tilbage så hurtigt som muligt, hvis man lægger en besked med navn og telefonnummer, siger Lise Friis.

Det tidligere rådhus i Videbæk skal være et samlet hus for de fagligheder, der arbejder med børn og unge under 18 år, undtaget børnetandplejen og Familiecenteret. Det betyder, at socialrådgivningen kommer under samme tag som eksempelvis Sundhedsplejen og Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR).

- Det giver borgerne en samlet indgang til fagområderne i Børn og Familie og Dagtilbud og Undervisning, og samtidig giver det medarbejderne stærke muligheder for faglig sparring og koordinering på tværs, at vi har hjemme i samme hus, så vi glæder os bestemt, siger Lise Friis.

Ombygningen har været i gang siden januar 2018, og det tidligere rådhus er gennemgribende blevet forandret med lyst modtageområde med reception og møde-, behandlings- og testrum, som er lavet til fortrinsvist at rumme møder med borgerne eller samarbejdspartnere.

Bag modtageområdet er indrettet åbne kontorer, hvor kun kommunens medarbejdere færdes, stillerum til fordybelse, interne mødelokaler og fleksible rum og områder beregnet til uformelle møder og hurtig intern sparring.