17. februar 2021

Den vestjyske Camino skal gå gennem Hoven og omegn

colourbox

En vestjysk vandrerute skal danne basis for naturturisme i Hoven og omegn. Genrefoto

En mini vestjysk Camino-vandring. Dét er, hvad Hoven Borgerforening forestiller sig som centrum for den nyudvikling af naturområder i sognet, som foreningen i sidste uge fik 100.000 kr. fra Landdistriktsrådet i Ringkøbing-Skjern Kommune til at arbejde videre med.

”Vi vil synliggøre og formidle de gode historier ved og omkring byen, samt skabe nye rammer for fællesskab, både for byens borgere, på tværs af landsbyer samt for besøgende”, skriver borgerforeningen sin i ansøgning til Landdistriktsrådet.

Ansøgningen fra Hoven blev vel modtaget i Landdistriktsrådet, fordi projektet fremhæver bosætnings- og turismepotentiale inde i landet i et naturskønt hjørne af kommunen.

- Vi er rigtig stærke på turismeudviklingen her i kommunen, men meget af udviklingen er naturligvis foregået langs kysten og fjorden. De mange turister ved kysten vil vi gerne blive bedre til at trække længere ind i landet under deres besøg i kommunen. Vi ved jo allerede, at de gerne kører til attraktionerne i Billund, når vejret ikke gør stranden så tillokkende, siger Torben Hjøllund Mortensen, formand for Landdistriktsrådet i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Han uddyber:

- Derfor ser vi meget positivt på et projekt, der sigter efter at skabe udvikling og udnytte de lokale potentialer i et område, der ligger så langt væk fra kysten som man næsten kan komme i vores kommune – og som rummer en anderledes natur. Vi vil gerne bidrage til, at indtægterne fra turisterne kan gavne en endnu større del af kommunen og samtidig gør det kommunen endnu mere attraktiv som destination jo flere og jo mere varierede tilbud, vi kan præsentere vores gæster for.

Torben Hjøllund Mortensen påpeger, at projektet med det overordnede fokus på både bosætning og indlandsturisme understøtter kommunens landdistriktspolitik og tilføjer, at projektet ligeledes understøtter landdistriktspolitikken ved at have adgang til naturen og de naturbårne aktiviteter i centrum.

Masser af idéer

De 100.000 kr. som Hoven Borgerforening nu har fået tilsagn om fra Landdistriktsrådet, skal gå til kortlægning af potentialet – eller som der står i ansøgningen:

”Vi har […] masser af idéer, men har brug for at få dem kvalificeret og prioriteret, således at vi kan nå i mål med vores vision om at skabe en miniudgave af en vestjysk Camino.

Blandt tankerne lokalt er at sætte spot på den naturskønne Tirsbjerg Plantage, at få ådalen langs Omme Å frem i lyset med bålhytte, shelters og muldtoilet, så naturturister kan slå lejr og nyde naturen.

Desuden er det på idélisten, at Hoven Mølledam, der pt er en – ifølge ansøgningen – ukendt og tilgroet sø, skal bringes i spil for naturoplevelser, ligesom det nedlagte dambrug Lakkenborg skal omdannes til put & take-sø med plads til autocamperturister.

Og endelig ønsker borgerforeningen at få opsat en el-ladestander i byen til fremtidens transport.

Den røde tråd i det hele skal være en mini-camino – en vandrerute, som helt i tidens ånd skal lokke vandreturister til området i form af en trampesti fra Jullingsholm i øst til det militære skydeterræn i Borrislejren mod vest. Sidstnævnte tænkes at indgå i en fremtidig naturnationalpark omkring Borris Hede og Skjern Å.

Ud over de 100.000 kr. fra Landdistriktsrådet, forventer Hoven Beboerforening tilsagn om penge fra Hoven Energi & Udviklingsfond og fra den lokale Støtteforeningen anno 1996 til at få udarbejdet en plan for Hoven som fremtidens naturperle.

Om realiseringen af projektplanen og de mange idéer skriver projektgruppen i ansøgningen:

”I bestræbelserne på at komme i mål med projektets resultater, skal der udvikles en rekreativ plan, der skal kunne favne et stort fysisk område med et kæmpe rekreativt potentiale. I planen ønsker vi, at der opbygges en rød tråd og en kernefortælling, som vil smitte af på hele visionen og den fremtidige realisering. Med udgangspunkt i den færdige plan vil vi herefter begynde at søge penge til udførelsen af tiltag enten ved at tage fat på et nedslag ad gangen eller vi kan søge penge til udviklingen af og etableringen af planen i større klynger af nedslag.”

Desuden vil projektgruppen inddrage kommunens Land, By og Kulturafdeling i arbejdet, ligesom kommunens landdistriktskoordinatorer er klar til at rådgive i forhold til fundraising til implementeringen af projektet fra eksterne fonde.

Læs hele sagsfremstillingen – og ansøgningen – her: rksk.dk/naturperlenhoven