19. februar 2021

Højmark Skole kan lukke til august

colourbox

Høringsfristen for byrådets beslutning om at lukke Højmark Skole udløb torsdag, uden indsigelser. Dermed kan byrådet på et ekstraordinært møde i næste uge træffe den endelige beslutning om at lukke skolen pr. 1. august i år – helt som ønsket af skolebestyrelsen. ”Vi er ovenud lykkelige”, siger formanden for den kommende friskoles bestyrelse.

Der er kun ét punkt på dagsordenen, når byrådet i Ringkøbing-Skjern Kommune på tirsdag er indkaldt til ekstraordinært byrådsmøde: Politikerne skal træffe den endelige beslutning om at lukke Højmark Skole og SFO pr. 1. august.

Dermed imødekommer byrådet skolebestyrelsen på Højmark Skole, der havde bedt om at få den uundgåelige lukning af skolen fremrykket et år i forhold til den oprindelige udsigt til lukning af skolen ved udgangen af skoleåret 2021-22.

Lukningen af Højmark Skole kommer som en konsekvens af det faldende børnetal.

Efter at et særudvalg igennem det meste af 2020 havde vendt hver en sten i arbejdet med en ny og langtidsholdbar skolestruktur traf byrådet 17. november 2020 beslutningen om, at minimumsstørrelsen for en folkeskole i Ringkøbing-Skjern Kommune er 60 elever med virkning fra og med skoleåret 2022–23.

- Fremskrivninger viser, at der i løbet af de kommende fire-fem år vil være 700 færre elever i Ringkøbing-Skjern Kommunes folkeskoler i forhold til de ca. 5.400 elever, vi har i dag, fortæller Trine Ørskov. Som formand for Ringkøbing-Skjern Kommunes Børne- og Familieudvalg, sad hun også for bordenden i Skolestrukturudvalget, hvor hun har støttet lukningen af de mindste skoler i ønsket om en langtidsholdbar skolestruktur i kommunen.

- I udvalget arbejdede vi hen imod at de nødvendige skolelukninger skulle gøre så lidt ondt på lokalsamfundene som muligt. Men når skolebestyrelsen på Højmark Skole har ønsket at hive plasteret af i ét tag, så er jeg glad for, at vi i byrådet kan imødekomme dem, siger Trine Ørskov.

Efter en henvendelse fra netop skolebestyrelsen på Højmark Skole besluttede byrådet nemlig på et ekstraordinært byrådsmøde umiddelbart før jul, at skolen kunne lukkes pr 1. august i år, med mindre der kom indsigelser i den otte uger lange høringsfase.

Da den udløb torsdag var der ikke indløbet indsigelser, og Højmark Skole kan derfor lukke, når det ringer ud til sommerferie næste gang.

- Vi er ovenud lykkelige, siger Mette Fjordside Hindhede. Hun er skolebestyrelsesmedlem i Højmark Skole og tillige formand for den bestyrelse, der siden Skolestrukturudvalget blev nedsat i slutningen af 2019, har arbejdet for oprettelsen af en friskole i Højmark.

- Vi har 56 elever i Højmark skole, så tallene har jo talt. Vi vidste, at skolen stod til lukning. Men lige nu er der momentum for en friskole. Vi tror på, at den kan blive attraktiv, og vi tror på, at man vil flytte til Højmark, fordi man nu ved, at der er en skole, forklarer Mette Fjordside Hindhede med henvisning til, at en konstant usikkerhed omkring Højmark Skoles fremtid kan have afskrækket nogle fra at slå sig ned midt i kommunen.

Mens den nye friskole forventer at starte op pr. 1. august 2021, fortsætter daginstitutionen i Højmark i kommunalt regi og lægges pr 1. august sammen med Helheden Lem. Kommunen overtager ligeledes lærere og andet personalet fra Højmark Skole og SFO. De medarbejdere vil nu blive overflyttet til andre skoler.

 

Link til byrådets behandling af sagen om Højmark Skole på et ekstraordinært byrådsmøde den 22. december: