28. januar 2021

Fra søndag får beboerne på plejehjem og ældrecentre det andet stik

colourbox

På samtlige ældrecentre og plejehjem i Ringkøbing-Skjern Kommune vil de beboere, der har takket ja til corona-vaccinationen få det andet stik søndag og mandag. Dermed burde de ældre – ifølge de nationale sundhedsmyndigheder - være sikret mod Covid-19.

Den 7. januar mødte de praktiserende læger og kliniksygeplejersker op på ældrecentre og plejehjem i Ringkøbing-Skjern Kommune for at give de beboere, der havde takket ja, den længeventede, første dosis Covid-19-vaccination.

På søndag - og nogle få steder mandag - vil de samme læger og sygeplejersker endnu engang indfinde sig på ældrecentrene og plejehjemmene – nu for at give de ældre det andet vaccinationsstik.

Dermed skulle de ældre plejehjems- og ældrecenterbeboere i Ringkøbing-Skjern Kommune være sikret mod at blive smittet med corona-virusset.

Derfor er det da også en lettet fagchef på Sundheds- og Omsorgsområdet, der byder andet stik velkomment:

- Vi har hele vejen igennem coronanedlukningen formået i store træk at holde smitten fra dørene ind til de ældre. Det har haft store omkostninger ikke mindst for de ældre, men det har også givet en presset og meget anderledes hverdag for personalet på ældrecentrene og plejehjemmene. Og selvom vi endnu ikke er der, hvor vi kan tillade os at slappe af og f.eks. ophæve besøgsrestriktionerne og andre corona-foranstaltninger på ældrecentre og plejehjem, så kan vi begynde at se fremad mod en tid, hvor der forhåbentlig snart igen kan åbnes for flere besøg og aktiviteter for de ældre, siger Anja Thoft Bach.

Hun fortæller, at nogle ganske få beboere, der af forskellige årsager ikke blev vaccineret i første omgang, vil blive prioriteret, men tilføjer, at de medarbejdere på plejehjem og ældrecentre, som blev vaccineret i første omgang, i videst muligt omfang også vil få tilbudt andet vaccinationsstik på søndag eller mandag:

- Vi får det samme antal vaccinedoser som sidste gang, så vi re-vaccinerer alle de medarbejdere, vi kan få doserne til at strække til, forklarer hun.

Ringkøbing-Skjern Kommune følger de nationale retningslinjer og coronarestriktioner. Derfor vil de restriktioner, der i øjeblikket gælder f.eks. for besøg på plejehjem og ældrecentre blive opretholdt, indtil andet bliver meldt ud fra nationalt hold.