28. januar 2021

Nu kommer daginstitutioner og dagplejen også på Aula

colourbox

Fra den 1. februar hedder det ikke længere ”Min Institution”, når forældre skal fortælle dagplejen eller børnehaven, at Alma eller Alfred har feber og snotnæse og ikke kommer i dag – eller når institutionsledere, pædagoger og dagplejere har brug for at kommunikere med hjemmet.

Den dag overgår kommunikationen mellem daginstitutionsområdet og forældrene i Ringkøbing-Skjern Kommune nemlig til Aula, der siden efterårsferien 2019 har været brugt af skolerne.

Sikker og stabil løsning

Bag Aula, som er et digitalt værktøj, der gør det nemt og sikkert for pædagoger, lærere og forældre at kommunikere med hinanden, står kommunernes it-fællesskab, KOMBIT.

Herfra lyder det, at ’sikkerhed og brugervenlighed’ har været i højsædet i forbindelse med udviklingen af Aula:

- Aula skal bruges til at kommunikere om børnenes hverdag og skal skabe et godt og trygt rum for al kommunikation omkring barnet. Vi har ønsket at skabe en enkel løsning, som er nem for medarbejderne at arbejde i, og hvor forældrene let kan følge med i børnenes hverdag og trivsel, fortæller Sanne Mi Poulsen, chefkonsulent og projektleder hos KOMBIT.

Samme løsning

Selvom indholdet bliver anderledes, kommer dagtilbud og dagplejere til at bruge samme løsning, som den skolerne nu bruger. Det betyder, at forældre, der har børn i både dagtilbud og skole kun skal logge på et sted, og på sigt vil man som forælder kun skulle forholde sig til én kommunikationsløsning fra det øjeblik ens barn begynder i vuggestue eller dagpleje, og indtil han eller hun går ud af folkeskolen.

I Ringkøbing-Skjern Kommune er det Gitte Aagaard fra Dagtilbud og Undervisning, der er projektleder for udrulningen af Aula på dagtilbudsområdet.

Hun glæder sig til, at dagtilbuddene tager løsningen i brug:

- Vi har forberedt opstarten af Aula i dagplejen og på daginstitutionsområdet igennem længere tid, så det bliver godt at se det blive taget i brug. Erfaringen fra skolerne er, at det er gået forholdsvist gnidningsfrit, så det forventer jeg også, at det kommer til på dagtilbudsområdet, siger hun.

Gitte Aagaard advarer dog om, at alle funktioner i Aula ikke nødvendigvis vil blive taget i brug eller vil virke optimalt fra allerførste dag:

- Også hér har vi været udfordret af coronanedlukningen, der f.eks. har betydet, at vi ikke har kunnet afholde fysiske kurser i Aula for vores superbrugere og dagplejerne. Vi har gjort det bedste, vi kunne ud fra de vilkår vi har haft, men vi håber også på forståelse og tålmodighed fra forældrenes side, hvis alt ikke fungerer 100 procent perfekt fra dag ét, siger hun.

Skal bane vejen for god kommunikation

Målet med Aula har været at lave en kommunikationsplatform, der understøtter et godt og konstruktivt samarbejde mellem institution/dagpleje og hjem – og som letter hverdagens kommunikation. På Aula kan hver enkelt dagtilbud udvikle deres kommunikation og tilpasse Aula-løsningen derefter.

- Vi er overbeviste om, at Aulas simple funktioner vil være med til at lette hverdagen for både medarbejdere og forældre. Men en ting er løsningen - noget andet er, hvad man putter i den. Derfor er det væsentligt, at institutionerne gør sig overvejelser om, hvornår de skal bruge Aula, og hvordan Aula bringer mest værdi til samarbejdet i lige præcis deres institution, siger Kombits Sanne Mi Poulsen.

Gitte Aagaard tilføjer, at netop den enkelte institutions specifikke udnyttelse af platformens muligheder indgår i den anvendelsesstrategi, forvaltningen har udarbejdet i forhold til brugen af Aula i Ringkøbing-Skjern Kommune. Her fremgår det bl.a., at hvert dagtilbud skal udarbejde en lokal strategi for deres kommunikation.  

En rød tråd i kommunikationen

En af de forældre, der glæder sig, til kommunikationen med daginstitutionen også kan foregå via Aula er Christina Fjeldsted Iversen. Hun er mor til to piger i Borris Skole, og til en dreng i børnehaven. Og så er hun i øvrigt selv pædagog i Ådum Børneunivers.

Fra mandag behøver hun som forælder kun forholde sig til notifikationer fra én kommunikationsplatform – og behøver kun logge på ét sted for at kommunikere med både skole og børnehave:

- Der kommer en rød tråd i kommunikationen, og alle ens barns oplysninger er samlet ét sted. Aula er mere brugervenligt, og dét at man kun behøver at tjekke et sted, kan måske betyde, at man får logget på lidt oftere, forklarer hun.

 

Fakta om Aula

• Aula er den nye kommunikationskanal i dagtilbud, folkeskoler og SFO’er og er udviklet til at understøtte den gode dialog mellem institutioner, børn og forældre.

• Aulas mere end 2 mio. brugere skal kun bruge ét login for at få adgang til en række digitale værktøjer, fx læringsplatforme, der gør det let at følge børnenes trivsel og udvikling. Når børnehaven skiftes ud med en plads i folkeskolen og SFO’en, eller hvis barnet skifter skole, følger Aula med som kommunikationsplatform.

• Data i Aula er underlagt GDPR. Et dataetisk regelsæt, udviklet specifikt til Aula, sikrer desuden, at brugernes data ikke udnyttes til kommerciel brug.