27. januar 2021

Ringkøbing-Skjern Kommune indgår ny EU-samarbejdsaftale

Hans Østergaard og Søren Elbæk.

Da Ringkøbing-Skjern Kommunes Erhvervs- og Vækstudvalg mandag mødtes virtuelt, var det også med en opkobling til Bruxelles. Her sad direktøren for Midtjyllands EU-kontor, Central Denmark EU Office (CDEU), Lars Holte Nielsen med på mødet for bl.a. at give udvalget sin vurdering af, hvor EU’s prioriteringer bevæger sig hen samt om relevante samarbejdsmuligheder og programmer i EU-regi.

Herudover skulle udvalget godkende en to-årig fornyelse frem til december 2022 af Ringkøbing-Skjern Kommunes samarbejdsaftale med netop CDEU – ligesom medlemmerne fik en status på den aftale, der blev indgået i november 2019 og udløb ved årsskiftet.

I sagsfremstillingen til mødet fremgik det, at specifikt fire projekter har fået medvind på grund af samarbejdsaftalen. Det drejer sig om COBEN-projektet, der bl.a. har gennemført energitjek i over 1.000 private hjem i kommunen og desuden gennem ECSMV-projektet, der har sekretariat i Ringkøbing-Skjern Kommunes Energikontor, arbejder med energibesparelser, affaldshåndtering og ressourceoptimering i små og mellemstore virksomheder i hele Region Midtjylland.

Små og mellemstore virksomheder har også været centrum i det EU-støttede projekt "Professional SMEs in tourism – transnational development of skills acquisition", der bl.a. gennem erfaringsudveksling har klædt aktører i turismebranchen bedre på til at udvikle sig.

Endelig har CDEU hjulpet med at bane vej til ERASMUS-uddannelsesprojektet "Yesspecialists" og kommunens Green Leaf-ansøgning. Begge projekter ventes at bidrage til at styrke kommunens virksomheder og vidensgrundlag.

- Desuden kan vi se, at vi med en samarbejdsaftale og gennem deltagelse i internationale netværk er sikret en god mulighed for en styrket interessevaretagelse. Det betyder, at vi kan være proaktive i forhold til fremtidige projekter og få mulighed for at finde gode projektpartnere, forklarer borgmester Hans Østergaard om samarbejdet mellem kommunen og CDEU.

Kommunens internationale kontor

Onsdag underskrev han og Søren Elbæk, 1. viceborgmester og formand for kommunens Erhvervs- og Vækstudvalg, en ny samarbejdsaftale med CDEU – igen med en virtuel opkobling til CDEU’s direktør Lars Holte Nielsen i Bruxelles.

Fornyelsen af samarbejdsaftalen bygger videre på en stærk relation mellem Ringkøbing-Skjern Kommune og CDEU, hvor CDEU har karakter af at være kommunens internationale kontor - "længere nede ad gangen".

Den nye samarbejdsaftale har et entydigt fokus på vækst- og udviklingsdagsordenen i Ringkøbing-Skjern Kommune.

- For Ringkøbing-Skjern Kommune er de overordnede formål med samarbejdet at fremme vækst, udvikling, synlighed samt viden- og kapacitetsopbygning gennem den internationalisering af kommunens aktiviteter og for dens aktører, herunder kommunens virksomheder, som CDEU kan hjælpe os med. Helt konkret er det fortsat planen, at vi som kommune vil deltage i EU-projekter, ønsker at tiltrække EU-midler til kommunens aktører, ligesom vi selvfølgelig stadig vil deltage i EU-netværk og konferencer, siger Søren Elbæk.

Fra Bruxelles lyder det, at samarbejdet omvendt giver CDEU en mulighed for – ud fra et vækst- og udviklingsperspektiv – at understøtte og videreudvikle de internationale aktiviteter hos Ringkøbing-Skjern Kommune:

- Vores tætte samarbejde med Ringkøbing-Skjern giver os mulighed for at undersøge, hvad der er allervigtigst for kommunen. Dermed kan vi fokusere vores ressourcer for Ringkøbing-Skjern på de områder, hvor kommunen vil få størst værdi ud af arbejdet, og samtidig kan vi også brede de bedste løsninger fra samarbejdet ud, så løsningerne kan komme til at gavne i en bredere kreds af midtjyske kommuner, der har internationalt udsyn og som ønsker at bruge EU til at øge finansieringen til lokale initiativer samt til at styrke deres netværk og indflydelse, fortæller CDEU’s direktør, Lars Holte Nielsen.

Fire fokusområder i aftalen

I den nye aftale er der især fokus på fire prioriterede områder. De er udvalgt på baggrund af politiske prioriteringer i kommunen samt ud fra det internationale udviklingspotentiale, som hvert område udgør for kommunen. De fire fokusområder er:

  • Klima, energi og bæredygtighed, der er en fortsættelse fra den hidtidige samarbejdsaftale. Klima og energi er et område, som fortsat fylder mere og mere i Ringkøbing-Skjern Kommune – og som ligeledes er højt prioriteret, når det kommer til at udvikle og gennemføre projekter på lokalt, regionalt, nationalt og internationalt plan.
  • Turisme fortsætter også fra den hidtidige samarbejdsaftale. Ud over at være en af kommunens styrkepositioner er turisme et af de områder, hvor der er potentiale for at arbejde internationalt i form af bl.a. EU-projekter og i deltagelse i internationale netværk, der kan være med til at sætte såkaldte ”koldtvandsdestinationer” på den europæiske politiske dagsorden.
  • Uddannelse fortsætter ligeledes fra den hidtidige samarbejdsaftale og er nøje udvalgt, da sikring af kvalificeret arbejdskraft betyder mere og mere i kommunen. Samtidig er det et område, som på EU-plan fortsat vil blive prioriteret. Herunder ligger et særligt fokus på at skabe mere attraktive erhvervsuddannelser med et større elevgrundlag, sikre uddannelsesdækning i kommunen og udvikle kompetencer og interesser for at arbejde internationalt ved de lokale uddannelsesinstitutioner.
  • Produktionsindustri er et nyt fokusområde, som er tilføjet den nye samarbejdsaftale, da Ringkøbing-Skjern Kommune, i samarbejde med CDEU, ønsker at undersøge ansøgningsmulighederne for EU-tilskud til internationale projekter i den grønne omstilling og digitaliseringen i industrien.​

Den nye samarbejdsaftale løber fra januar 2021 foreløbig frem til den 31. december 2022.