16. juli 2020

Studerende booster virksomhedernes innovationskraft

Studerende booster virksomhedernes innovationskraft

Projekt Ny Viden trækker studerende til områdets virksomheder. I første kvartal af 2020 har det kommunalt finansierede projekt formidlet kontakt mellem 18 lokale virksomheder og 60 studerende, som har løst konkrete opgaver for virksomhederne.

Det er nemt nok for studerende på landets videregående uddannelser at nævne navnene på de virkeligt store spillere i Vestjysk erhvervsliv. Alle kender Vestas og Arla, men niveauet af små- og mellemstore virksomheder, som også kendetegner erhvervslivet i Ringkøbing-Skjern Kommune, kniber det straks mere med at sætte navn og logo på:

- Det er nok naturligt, at det er de store virksomheder med globale varemærker, der har den bredeste gennemslagskraft, men for både studerende og små- og mellemstore virksomheder er der et kæmpe potentiale at hente i aftaler om praktik, studiejob eller specifik opgaveløsning, siger Hans Jørn Mikkelsen, direktør for Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd.

Han baserer sin vurdering på erfaringer indsamlet gennem projektet Ny Viden som erhvervsrådet står for at udmønte. Ny Viden har til opgave at skabe kontakter mellem de lokale virksomheder og uddannelsesmiljøer, og synliggøre de attraktive muligheder for praktik og siden karriere i det lokale erhvervsliv.

Projektet var oprindeligt sat til at løbe fra 2017 til 2019, men er senest blevet forlænget af Videnudvalget året ud og med henblik på at kunne integrere indsatserne i et studiecenter på Innovest, som udvalget arbejder for at oprette.

-  Ny Viden er en vigtig og naturlig satsning, som passer perfekt til et studiecenter på Innovest. Mange virksomheder har allerede fået gavn af et samarbejde med studerende, og jeg kan kun opfordre flere til at undersøge mulighederne hos erhvervsrådet, siger Lise Juhl Hansen, formand for Videnudvalget.

Og udbyttet er gensidigt, fortæller Hans Jørn Mikkelsen:

- Vi hører fra begge parter, at de virkelig får noget ud af det: Når man er en mindre virksomhed, er det nemt at komme til at lægge alle kræfter i produktionen, og her kan de studerende bidrage med et analytisk blik på potentialet for optimering og innovation. Omvendt får de studerende anvendt teorierne i praksis og dermed en bedre fornemmelse for egen faglighed samt erfaring, der er god at have jobsøgningen som nyuddannet, siger han.

Vil være det bedste sted at drive virksomhed i Danmark
Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd spiller en vigtig rolle i at få kommunens erhvervspolitik ført ud i livet som tovholder på flere centrale indsatser.

I erhvervspolitikken, der har den ubeskedne vision at skabe det bedste sted i Danmark at drive virksomhed, er en af målsætningerne at understøtte virksomhedernes udvikling gennem hjælp til iværksætteri og innovation.

Og det er netop det, der sker i projekt Ny Viden, der er forankret i erhvervsrådet: I løbet af årets første kvartal, har projektets matchmaker formidlet kontakt mellem 18 virksomheder og 60 studerende og  deltaget i matchdage og company-dating, før coronavirusset satte fysiske arrangementer på pause.
 

Stoko Plast fik ekstra hænder til udvikling
Stoko Plast, der som sit primære produkt fremstiller solskærme og vindafvisere til lastbiler, er i gang med en automotive-certificering, der er påkrævet, når man leverer til bilindustrien, da de bliver kontaktet om muligheden for at få en universitetspraktikant. 

- Jeg synes, det lød som en spændende ide, og vi er åbne for nye input, fortæller Marianne Kronholm, som er quality manager hos Stoko Plast A/S.

De indgik en aftale med en studerende, der begyndte i praktik hos Stoko Plast under sit kandidatprojekt som stud.polyt. Den studerende blev tilknyttet virksomhedens limafdeling og brugte værktøjerne LEAN og Six Sigma, til at optimere processer i afdelingen. 

- Hun var meget hands-on og ville gerne forstå processerne ved selv at få fingrene i arbejdet, og det har da også sat gang i en masse ting, vi selv arbejder videre med nu, fortæller Marianne Kronholm.

Det vellykkede forløb har været til gensidig fordel, mener quality manageren:

- Jeg synes bestemt, andre virksomheder bør gribe muligheden, for det er rigtig brugbart at få andre øjne på virksomheden og nye indspark til udviklingen, fortæller hun.
 

Fakta

Ny Viden var oprindeligt tiltænkt at løbe i en treårig periode fra 2017 til 2019, men er forlænget ind i 2020. Senest med en bevilling fra Videnudvalget med 290.000 kr. fra Vækstpuljen til Uddannelse den 4.juni.

I alt er projektet finansieret med 2.030.000 kroner fra kommunen.