10. juni 2024

Byrådet tager fat på arbejdet med vedvarende energianlæg

Byrådet på bustur

Efter temamøde i maj, er byrådet i dag på bustur til nogle af de områder, hvor der er ansøgt om vedvarende energianlæg. Temamøde og bustur er de første indledende skridt i det politiske arbejde med nye energianlæg.

I alt 26 ansøgninger om nye vedvarende energianlæg var der landet i Ringkøbing-Skjern Kommunes postkasse op til deadline den 1. maj.

Dem har administrationen siden arbejdet på at rubricere for at få en foreløbig oversigt over f.eks., hvilke projekter, der tænkes placeret på lavbundsarealer, hvilke projekter, der indtænker multifunktionalitet, hvor mange naboer, der berøres – og hvilke andre hensyn, der er for hver enkel projektansøgning.

Det var dét byrådet fik fremlagt og havde rig mulighed for at diskutere på et godt fire timer langt temamøde den 30. maj.

Her fik politikerne også et gensyn med nogle af de beslutninger de allerede har truffet vedrørende vedvarende energianlæg i kommunen, f.eks. i klimapolitikken, Klimaplan A, og i kommunens Plan- og Udviklingsstrategi, hvori Stovstrup-området tænkes udlagt til et større energianlæg.

Byrådet på bustur

Næste skridt af den indledende proces i arbejdet med vedvarende energianlæg i kommunen, tager byrådet i dag, når de er på bustur for at se nogle af de områder, hvor der er ansøgt om opstilling af solceller og/eller vindmøller.

- Det er vigtigt for mig at understrege, at intet er besluttet endnu. Et flertal i byrådet har – bl.a. i vores klimapolitik og i vores overordnede strategi for den fremtidige planlægning og udvikling i Ringkøbing-Skjern Kommune – et ønske om et power-to-X anlæg ved Stovstrup, og til dét har vi brug for mere grøn energi. Men vi har også hele tiden sagt, at vi ønsker en grundig og involverende proces såvel som en åben og ærlig dialog omkring placeringen af de solceller og vindmøller, som skal føde vedvarende energi ind i power-to-X anlægget. Derfor er vi gået åbent ud meget tidligere i processen, end man normalt ville gøre i sådan en planproces, siger borgmester Hans Østergaard.

Mens busturen ligesom temamødet har til formål at give byrådspolitikerne en grundig indsigt i de ansøgte projekter, får borgerne mulighed for at høre nærmere, debattere og stille spørgsmål, når der afholdes borgermøde i Tarmhallen den 24. juni kl. 17.00-21.00.

På kommunens hjemmeside sologvind.rksk.dk kan man læse de 26 ansøgninger og få et overblik over de ansøgte VE-projekters placering på kommunekortet.

Hjemmesiden giver desuden svar på alle de oftest stillede spørgsmål om solceller, vindmøller, power-to-X anlæg - og f.eks. om den videre planproces. Her kan man bl.a. læse, at byrådet tidligst i løbet af efteråret vil tage stilling til, hvilke ansøgninger, der skal arbejdes videre med, hvilke , der skal afvente – og hvilke, der skal have afslag.

 

Fakta:

Udover at nedbringe CO2-udledningen med 70 pct. i perioden 1990-2030 har Ringkøbing-Skjern Kommune en klar ambition om at være klimarobust, blive 100 pct. fossilfrit område i 2040 og opnå CO2-neutralitet i 2050.

Læs mere på sologvind.rksk.dk

Og i kommunens klimapolitik Klimaplan A