11. maj 2017

Fejl i høringsmateriale om kommuneplan

Fejl i høringsmateriale om kommuneplan

Forældede oplysninger om grundlaget for en ny nationalpark er sendt i høring i forslag til den kommende kommuneplan.

Hvis der var en dag, som projektleder Jakob Poo Albæk gerne ville have undværet, så var det i dag, hvor han blev klar over fejlen.

Sammen med en projektgruppe er han begyndt forfra med at undersøge forslag til en nationalpark baseret på en tæt dialog med alle interessenter i området.

Men nu er der kommet en streg i regningen. Et kort med grænsedragninger, fra sidste gang nationalparken var på tale, er med i høringsmaterialet, og det er ikke alene misvisende, det er helt forkert for projektets opdrag, der handler om gennem dialog med alle berørte interessenter at præsentere en nyt udkast til en nationalpark baseret på frivillig medvirken.

På en skala fra 1-100 ærgrer jeg mig 110

- Det er en administrativ fejl, at kommuneplanen ikke er opdateret i forhold til vores nye projekt. Og på en skala fra 1-100 ærgrer jeg mig 110, siger Jakob Poo Albæk.

- Nu kan folk få en fornemmelse af, at vi har en færdig plan i skuffen, men intet er mere misvisende. Vi er startet med en ren tavle i forhold til grænsedragningen. Hvad forslaget ender med at være, afhænger af, hvad vi kommer frem til, at der kan være lokal opbakning omkring, fastslår han.

Der kan ikke laves rettelser i det materiale, der allerede er sendt i høring, og derfor bliver forslaget til kommuneplanen heller ikke rettet, før høringsfristen er udløbet d. 19. maj.

Jakob Poo Albæk lover, at projektets overordnede linjer bliver beskrevet korrekt i den endelige kommuneplan.

Baseret på frivillighed og fokus på potentialer

Det nye nationalpark-projekt skal kigge på alt med nye briller, dog bliver den kæmpe indsats som repræsentanter fra bl.a. foreningslivet har lagt i arbejdsgrupper om friluftsliv, kulturhistorie og naturindhold i tidligere runder ikke smidt overbords.

- Det bygger vi selvfølgelig videre på. Kulturhistorien har ikke ændret sig siden sidst. Men grænsedragningen fra tidligere er væk, og så ændrer vi tilgangen, siger Jakob Poo Albæk.

En del af den tilgang er en udvidet dialog. Det kommer blandt andet til udtryk i en samtale-salon, der løber af stablen inden sommerferien, og hvor temaet er frivillighed i forhold til en ny nationalpark. Information om tid og sted for samtale-salonen sendes ud senere, men formålet er, at projektgruppen bag arbejdet skal folde lyttelapperne ud og tage pointerne med i det videre arbejdet.
Efter sommerferien kommer endnu en samtale-salon om potentialer for området.

Fakta

Tankerne om en nationalpark er ikke nye.

I 2005 blev der lavet en samlerapport, som afdækkede potentialerne ved en Nationalpark Skjern Å. I den sammenhæng blev der også lavet et kort med forslag til grænsedragning.