17. maj 2017

Nye grænser for skoledistrikter: No kobles på Hee

Nye grænser for skoledistrikter: No kobles på Hee

Byrådet har efter lokalt ønske godkendt, at No fremover hører ind under Hee skoledistrikt med Tim Skole som overbygningsskole. I samme hug kobles No Børnehus organisatorisk på Hee Skole og Børnehus.

Forslaget blev oprindeligt stillet af forældrebestyrelsen ved No Børnehus og No Sogneforening, som ønskede No Børnehus koblet på Hee Skole og Børnehus.

-  Skoledistrikter er på ingen måde støbt i beton, og vi er meget glade for at kunne efterkomme det lokale ønske efter at have haft ideen igennem maskineriet og hørt alle parter, siger formand for Børne- og Familieudvalget, Lennart Qvist.

- I kommunen vil vi gerne have en rød tråd i området 0-18 år, så det giver rigtig god mening, at børnehus og skoledistrikt omorganiseres samtidig og kommer under samme helhedsledelse, fortsætter formanden.

Forældre, hvis børn er omfattet af ændringen, vil løbende blive orienteret gennem børnenes institution.

Kan styrke Tim og Hee skoler
I høringsprocessen er der ikke kommet indvendinger, og de omkring ti årlige nye skoleelever fra No-området hører nu i udgangspunktet til i Hee Skole.

- Jeg tror, at ændringen kan være med til, at skolerne i Tim og Hee står stærkere. Naturligvis fordi oplandet til de to skoler vokser, men mindst lige så meget fordi det bunder i et lokalt ønske om tættere samarbejde, siger Lennart Qvist.

Selvom skoledistriktet flyttes, er der stadig frit skolevalg, så børnefamilier fra No kan fortsat søge Ringkøbing Skole, hvis de ønsker det.

I dag er No Børnehus organisatorisk tilknyttet Rindum Enhed, og No hører under Ringkøbing Skoles distrikt.