15. maj 2020

Så blev der også plads til de større elever på skolebænken

Colourbox

Det er en anden form for hverdag, der venter eleverne på de særligt tilrettelagte uddannelser (STU), på Ungdomsskolen og i folkeskolens ældste klasser, når de fra på mandag vender tilbage til klasseværelset. Men også for de mindste, der er i dagtilbud og for børnene i skolens 0-5. klasse betyder fase 2 af genåbningen af Danmark en ny normal.

Halveret er den generelle afstandsanbefaling på 2 meter. Væk er krav om ekstra kvadratmeter til børnene og leg i små, faste grupper. Selv henstillingen til forældre om at aflevere på parkeringspladsen er væk. Så husker man at overholde de nye retningslinjer om bl.a. at blive hjemme, hvis man er syg, om god håndhygiejne og om at holde 1 meters afstand, må man igen følge sit barn helt ind på skolen eller i pasningstilbuddet.

- Vi kommer tættere og tættere på en normal hverdag, men det er vigtigt at huske på, at det ikke er en hverdag helt som den vi kendte, men en ny form for normal, vi kommer tilbage til, siger Flemming Nielsen, fagchef for Dagtilbud og Undervisning i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Han understreger, at de nye generelle retningslinjer, der gælder i samfundet efter corona-nedlukningen også gælder på skoler og i dagtilbud, og peger på håndhygiejnen som et emne, der fortsat vil være stort fokus på i børnenes hverdag.

Desuden vil der være fokus på identificering og rengøring af kontaktflader, hvor mange hænder berører samme overflade som f.eks. dørhåndtag, ligesom de generelle afstandskrav på 1 meter fortsat forhindrer håndtryk, knus og kram.

- De ændrede retningslinjer i forhold til afstandskravet har bestemt gjort det meget nemmere at planlægge genåbningen af de større klasser – og vil gøre det noget mindre udfordrende at drive skole for de mindste klasser eller daginstitution for de helt små, siger Flemming Nielsen og peger på, at de fleste skoler og institutioner kan indføre en tæt-på-normal dag for børnene på stuen eller i klasselokalerne med et afstandskrav på ’kun’ 1 meter.

- Der udestår stadig nogle spørgsmål, og vi har det indimellem som om vi bliver slået tilbage i et spil Ludo, fordi retningslinjerne ændrer sig, hver gang vi har fået dem indarbejdet. Men første fase af genåbningen var en større udfordring, og den klarede vi helt overordnet rigtig fint, så det er jeg sikker på, at vi også gør denne gang, siger Flemming Nielsen.

Nogle af de spørgsmål, der stadig svæver i en gråzone er, om eleverne må komme i sportshallen til idræt eller i svømmehal.

- Det er spørgsmål, vi har bedt Børne- og Undervisningsministeriet forholde sig til, så forhåbentlig får vi en snarlig afklaring, siger Flemming Nielsen og tilføjer, at ministeriet allerede har svaret på spørgsmålet om, hvorvidt eleverne må komme på lejrskole:

- Det må de godt, hvis ellers det er muligt at overholde Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

Stadig nødundervisning/-pasning

Bekendtgørelsen om nødundervisning gælder fortsat skoleåret ud, ligesom der for dagtilbudsområdet ligeledes forsat et tale om en form for nødpasning.

- Det betyder, at der kan være reducerede mødetider på nogle skoler, eller at nogle elever fortsat vil kunne opleve, at de nogle dage får fjernundervisning derhjemme frem for at møde ind på skolen. Det bliver en afvejning af faglighed vejet op imod sociale og sundhedsmæssige hensyn, og det bliver det muliges kunst lokalt ude på skolerne at få det til at hænge sammen med skyldigt hensyn til lokaler, internetforbindelse og skemalægning. Lige nu arbejder skolerne med forskellige modeller tilpasset de lokale forhold, siger Flemming Nielsen.

Han advarer imod at tro, at genåbningen af de ældste klasser og den generelle lempelse af restriktioner i de officielle retningslinjer, betyder, at alt er som normalt:

- Meget bliver tæt på normalt i daginstitutioner og på skoler fra på mandag, hvor færre restriktioner giver mere råderum for individuelle fagligt og menneskeligt baserede sund fornuft-løsninger, men jeg tror, det er vigtigt, at alle forstår, at vi stadig er i en corona-krise, og forstår, at der er nogle forholdsregler, som vi er nødt til at tage og noget forældretålmodighed, som vi fortsat kan blive nødt til at tære lidt på. Vore medarbejdere fortsætter med at gøre det bedste de kan under de givne omstændigheder.

Ungdomsskolen

Ungdomsskolen Ringkøbing-Skjern er også omfattet af genåbningen i fase 2 – og følger ligeledes de generelle anbefalinger og retningslinjer, som de allerede har gjort på Dagskolen i Opsund og på SSP-området, der startede op pr. 15. april.

- I første omgang åbner vi for visse fag i fritidsundervisningen, fortæller Ungdomsskolens leder John Jensen og peger på, at der er en lang venteliste på blandt andet Ungdomsskolens knallertkøreskole, som nu får lov at starte op igen.

Partnerskabet med folkeskolerne er også prioriteret højt i Ungdomsskolens genstart:

- Fra uge 22 planlægger vi ”Outdoor-aktiviteter”, som er et af Ungdomsskolens store profilfag, på seks til otte lokaliteter i kommunen. Her kan elever fra 6.-9. klassetrin klassevis med deres lærere booke aktiviteter ude i naturen med træklatring, rappelling, SUP, kajak og andre udelivsaktiviteter, fortæller John Jensen.

De fire aften-ungdomsklubber under Ungdomsskolen bliver ikke åbnet i fase 2, men John Jensen lover, at der nok skal blive noget at vende tilbage til:

- Vi har fokus på, at lave særlige aktiviteter i fase 3, måske også ind i skolernes sommerferie, med udendørs klubtilbud med ”rullende ungdomsklub”.

Ungdomsskolens StreetPark i Skjern planlægger åbning i takt med, at fase 3 iværksættes i juni måned.