12. marts 2020

Corona – hvad sker der i Ringkøbing-Skjern Kommune?

Corona – hvad sker der i Ringkøbing-Skjern Kommune?

Her lukker vi ned i Ringkøbing-Skjern Kommune

Regeringen meddelte onsdag aften en række nye og alvorlige initiativer i forhold til corona-virus. Initiativerne får betydning for en række af kommunens ydelser og tilbud til borgerne.

Dagpleje og dagtilbud, skoler, SFO, fritidshjem og klub lukkes midlertidigt ned fra mandag d. 16. marts og to uger frem. Allerede nu anbefales forældre dog at holde deres børn hjemme, hvis det er muligt.

Torsdag kommer der en nærmere udmelding om, i hvilket omfang, der vil være nødpasning af børn, ligesom det vil blive meldt ud, hvor nødpasningen vil foregå. Det er også forventningen, at der i løbet af torsdagen kommer en klarere udmelding om kriterierne for nødpasning.

En del af Ringkøbing-Skjern Kommunes medarbejdere vil i løbet af torsdagen blive bedt om at arbejde hjemmefra. Medarbejdere ved kommunen, som varetager kritiske funktioner inden for bl.a. sundhedssektoren, ældre- og plejesektoren og sociale institutioner, vil fortsat møde normalt ind på arbejde.

For alle kommunens medarbejdere gælder det, at man møder normalt ind på arbejde torsdag morgen, med mindre andet er aftalt med nærmeste leder.

Der vil i løbet af torsdag d. 12. marts og fredag d. 13. marts komme yderligere information i forhold til hvilke konsekvenser de nye initiativer får lokalt.

Du kan løbende holde dig orienteret her på www.rksk.dk og på Ringkøbing-Skjern Kommunes Facebook-side.

Generel information om situationen kan også findes på det fælles nationale site www.coronasmitte.dk 

Borgmester Hans Østergaard udtaler:

- Vi står i en alvorlig situation, hvor det handler om at begrænse og forsinke smitten af corona-virus mest muligt. De nye initiativer er vidtgående, men nødvendige, og jeg kan kun opfordre til, at man følger anbefalingerne og at vi hjælper og tager størst mulig hensyn til hinanden. Hen over de næste dage kommer vi til at melde yderligere ud om, hvilke services og tilbud, vi for en periode kommer til at lukke ned for. Der er ingen tvivl om, at vi alle kommer til at mærke konsekvenserne af de nye udmeldinger, og jeg vil gerne bede om både forståelse og tålmodighed i situationen.