27. november 2018

Projekt Langtidsrask holder sygefraværet nede

Projekt Langtidsrask afhjælper sygefravær pga både fysisk og psykisk belastning

I Ringkøbing-Skjern Kommune forebygges sygefravær på virksomhederne gennem Projekt Langtidsrask, hvor medarbejdere og arbejdsgivere har direkte adgang til råd og vejledning om muligheder i den kommunale forvaltning, i den offentlige sygesikring og i private sundhedsforsikringer.

Projekt Langtidsrask har siden februar 2018 været et kommunalt tilbud til udvalgte private og offentlige virksomheder i kommunen. Tilbuddet er bygget op, så både medarbejdere, tillidsrepræsentanter og arbejdsgivere nemt kan få hjælp til at forebygge sygefravær – eller til at gøre en nødvendig sygemeldingsperiode så kort som muligt.

Helt konkret kan medarbejdere med udfordringer af fysisk, psykisk eller social karakter henvende sig og få hjælp til at få løst problematikkerne, når projektleder og socialrådgiver Christina van Diemen og fysioterapeut Marianne Nørremark fra Beskæftigelse i Ringkøbing-Skjern Kommune er til stede på arbejdspladserne. Medarbejderne kan endvidere henvende sig på telefon og mail.

- Det kan også være tillidsrepræsentanter, der henvender sig til Projekt Langtidsrask med spørgsmål om lovgivning eller mulighed for hjælp til kolleger med helbredsmæssige eller sociale problemer, fortæller Christina van Diemen. Hun tilføjer, at arbejdsgivere, teamledere eller HR-medarbejdere også kommer med spørgsmål om, hvordan de bedst kan hjælpe medarbejderne til at undgå eller mindske sygefravær.

Over kommunegrænsen

Selvom Projekt Langtidsrask er forankret i Ringkøbing-Skjern Kommune, er tilbuddet rettet mod virksomhedernes ansatte, uanset hvilken kommune de er bosat i. Christina van Diemen og Marianne Nørremark sikrer, at der tages kontakt til den relevante forvaltning eller afdeling i medarbejderens hjemkommune, med mindre den pågældende selv ønsker at kontakte bopælskommunen.

- Vi tilbyder som udgangspunkt råd og vejledning, uden at der skal oplyses cpr-nummer, og vi opretter ikke en sag i kommunen på baggrund af en henvendelse, fortæller Christina van Diemen.

Men hvis en medarbejder ønsker, at socialrådgiveren eller fysioterapeuten deltager i et fællesmøde med arbejdsgiver, eller ikke har overskud til selv at tage kontakt til f.eks. egen læge eller en kommunal forvaltning, udfyldes et samtykke, så alle formalia er sikret:

- Herefter kan vi tage kontakt til relevante samarbejdspartnere, forklarer Christina van Diemen.

Hun fortæller, at erfaringerne fra det første års tid med Projekt Langtidsrask har vist, at mange glemmer muligheden for hurtig hjælp via deres sundhedsforsikring, og at behovet for hjælp ofte handler om sociale udfordringer i familielivet - herunder parforhold, sammenbragte familier og hjælp til børn med handicap.

Herudover har det vist sig, at mange medarbejdere går på arbejde med smerter og psykiske problemer, som de har brug for støtte til at få afhjulpet. Her har anbefalingen fra Projekt Langtidsrask bl.a. været at kontakte egen læge for udredning og undersøgelse, kontakt til det kommunale sundhedscenter eller justering af træning og øvelser.

FAKTA:

Projekt Langtidsrask er et samarbejde mellem Beskæftigelse og Sundhedscenter Vest i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Projektet udvides løbende, men foreløbig deltager Vestas i Ringkøbing og Lem, Arla Danmark Protein, GPV i Tarm, samt de fire områder indenfor kommunens Sundhed- og Omsorgsafdeling Holmbohjemmet, Skjern Hjemmepleje, Rosenlunden og Centerparken.

Læs mere her: https://www.rksk.dk/borger/arbejde-og-ledighed/tilbud-og-indsatser/langtidsrask