13. februar 2023

Nyt Frivilligråd på plads

Colourbox

I flere år har det været Tordenskjolds soldater, der med ildhu og frivillighed har drevet Ringkøbing-Skjern Kommunes Frivilligråd. Da det tilmed har været svært at få nye frivillige til at stille op, når bestyrelsesmedlemmer sagde stop, overvejede Social- og Sundhedsudvalget at nedlægge Frivilligrådet.

- Hverken i 2017 eller 2021 har der været modkandidater til rådets bestyrelsesposter, og fra år til år er Frivilligrådet gradvist skrumpet, efterhånden som færre stillede op. Udgangspunktet forud for årets generalforsamling var derfor eksplicit, at kommunens Social- og Sundhedsudvalg ville lukke Frivilligrådet ned, hvis der ikke kom nye kræfter og en fornyet interesse for rådet, fortæller Emil Sloth Sig, frivillighedskoordinator i Ringkøbing-Skjern Kommune.

En stor indsats

Men i stedet for at lukke ned, valgte medlemmerne af Frivilligrådet at åbne for en stor opsøgende indsats i foreningslivet – en indsats og en åbenhed, der har båret frugt, og derfor kom Frivilligrådet styrket frem for slagen ud af torsdagens generalforsamling på Dejbjerglund Efterskole.

- Det er en rigtig glædelig nyhed, at der var kampvalg om bestyrelsesposterne, og at der tilmed blev valgt suppleanter. Jeg er overbevist om, at det skyldes, at Frivilligrådet de seneste måneder har gjort et meget stort opsøgende arbejde ude i foreningslivet for at fortælle om rådet og invitere foreningerne på det sociale område til at stille op, siger Emil Sloth Sig.

Frivilligrådet har en bred indsigt i, hvad der foregår på det frivillige sociale område i Ringkøbing-Skjern Kommune. Frivilligrådets vedtægter slår da også fast, at rådet skal være opsøgende i forhold til foreningerne og fungere som et bindeled mellem foreningerne og Social- og Sundhedsudvalget.

Blandt de indsatser Frivilligrådets medlemmer har kastet sig over, er besøg i foreningerne og fællesmøder, der dels skal højne kendskabet til Frivilligrådet og rådets opgaver og som skal styrke samarbejdet.

Frivilligrådet administrerer kommunens §18-midler og står for uddelingen af 980.000 kr. om året til frivillige foreninger, som arbejder med socialt udsatte borgere.

Blandt disse foreninger er Værestedet Café Montana i Skjern. På Dejbjerglund Efterskole torsdag aften fortalte stedets leder, Marianne Hindhede, om dagligdagen på Værestedet. Café Montana vandt i 2021 kommunens Frivilligpris.

Med i alt 78 stemmeberettigede deltagere til generalforsamlingen blev følgende valgt til Frivilligrådets bestyrelse:

Valgt for 2 år

Jens Laurids Lauridsen – Venskabscaféen Videbæk

Frode Viisholm Thomsen - Hjerteforeningen Ringkøbing

Nataliya Maabjerg – Lastivka Vest

Leif Thyssen – Middag på Tværs

 

Valgt for ét år:

Inger Marie Thygesen – Røde Kors Skjern

Valgt som suppleant for to år:

Brian Poulsen - Hjerteforeningen Skjern-Tarm-Videbæk

Valgt som suppleant for et år:

Anne-Grethe Jensen - Vennekredsen Vorgod Ældrecenter

Det øvrige frivilligråd består af 3 medlemmer, som er på valg til november 2023:

Ejgil Sandgrav – Tim Seniorklub

Jill Libner – Multikulturelle Venner

Hans M.G. Pinderup – Scleroseforeningen Ringkøbing-Skjern

 

Du kan læse mere om Frivilligrådet på siden her