25. oktober 2021

Flest frivillige arbejder med socialt udsatte

colourbox

16.000 borgere vil egentlig gerne være frivillige, hvis de bliver spurgt.

Spørger man borgerne i Ringkøbing-Skjern Kommune, om de har udført frivilligt arbejde i det forløbne år, så svarer godt halvdelen ja.

- 55 procent af os har arbejdet frivilligt, viser kommunens 2021-undersøgelse af frivillighed i Ringkøbing-Skjern Kommune. Det er rigtig flot, men det er faktisk lavere, end da vi spurgte i 2020, hvor 60 procent af borgerne havde arbejdet frivilligt, fortæller Emil Sloth Sig, frivillighedskoordinator i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Han er slet ikke i tvivl om, at det er corona-nedlukningen, der har påvirket lysten – eller muligheden – for at arbejde frivilligt:

- Vi er stadig pænt over landsgennemsnittet på 39 procent, men de 55 procent frivillige er det laveste niveau målt i alle årene siden 2012, fortæller Emil Sloth Sig og fortsætter:

- Det er ikke nogen overraskelse, og det svarer meget godt til det, som vi har hørt fra andre kommuner.

Frivilligheden på det sociale, humanitære og velfærdsområdet er steget 15 procent det seneste år, mens den i samme periode er faldet med 36 procent på idrætsområdet. Dermed er det frivillige sociale område nu det, som engagerer flest frivillige i kommunen.

Mange vil gerne

Kommunens borgerpanelundersøgelse viser dog også, at der er et stort potentiale for at rekruttere nye frivillige. Blandt dem, som ikke er frivillige svarer 80 procent nemlig, at de ikke er afvisende over for at blive frivillige.

- Der går altså godt 16.000 borgere over 18 år rundt i kommunen, som gerne vil være frivillige. Vi kan samtidig se, at de svarer, at de gerne vil være frivillige, hvis det er en sag de brænder for, hvis der er et godt socialt fællesskab, eller hvis de bliver personligt opfordret, fortæller Emil Sloth Sig.

Da han – sammen med bl.a. FrivilligVest - var rundt til frivilligbasar på kommunens ungdomsuddannelser i uge 39 mødte 13 forskellige foreninger op i skoletiden, og fortalte de 2.200 elever om deres foreningsarbejde.

- De fleste af foreningerne fik mellem fem og 15 nye frivillige, fordi foreningerne netop havde mulighed for at opfordre de unge til at blive en del af deres sociale fællesskab og arbejde for deres sag.

Foreninger, der lykkedes godt med at rekruttere nye frivillige har også benyttet et andet godt redskab: Gruppefrivillighed. Kort fortalt betyder det, at foreningerne fortæller, at man har mulighed for at melde sig som frivillig i en gruppe.

Det betyder, at gode venner i f.eks. spejderklubben kan få lov at være spejderledere to-og-to, eller at man som familie kan komme med ned i integrationsforeningen og hjælpe med at lave mad, snakke og lege med nytilkomne familier.

- Ved at tilbyde gruppefrivillighed, kan man gøre det endnu nemmere for de frivillige at få deres sociale liv, og en frivillig indsats til at gå hånd i hånd, forklarer Emil Sloth Sig.

Hvis du vil læse flere statistikker om frivillighed fra borgerpanelundersøgelsen, så kan du dykke ned i tallene på siden her: https://www.rksk.dk/om-kommunen/organisation/dialog-og-inddragelse/borgerdialog-og-inddragelse/frivillighed-i-ringkoebing-skjern-kommune-2021