21. oktober 2021

Temadag om unge og festkultur

colourbox

De gode rammer for unges festkultur og alkoholpolitik starter med forældresamarbejdet i de små klasser. Derfor spænder dagsordenen fra 0. klasse til ungdomsuddannelserne, når Sundhedscenter Vest i samarbejde med skolerne i Ringkøbing-Skjern Kommune inviterer til temadag om unge og festkultur. Arkivfoto.

Danske unge begynder at drikke alkohol tidligere end unge i de fleste andre europæiske lande; de drikker i langt større mængder, og de drikker med det formål at blive fulde.

Tre hårdtslående facts fra Vidensråd for Forebyggelse, der i 2019 udgav en rapport om unge og alkoholvaner.

Hold det op imod, at Sundhedsstyrelsen i juni i år meldte ud, at selv om de foregående mange måneders coronarestriktioner på mange måder havde været udfordrende, så havde det samtidigt for nogle unge været en lettelse at slippe for (den opfattede) forventning om at skulle drikke meget alkohol.

- Unge drikker ikke nødvendigvis alkohol fordi de har lyst eller kan lide det. Mange drikker, fordi der er et – måske uudtalt – gruppepres, fordi de vil være fulde – og dybest set fordi der mangler en tydelig aftale om festkulturen og alkoholpolitikken i klassen eller vennekredsen, siger Trine Burmølle, udviklingskonsulent i Sundhedscenter Vest.

Sammen med Ungdomsskolen, folkeskolerne, friskolerne, efterskolerne og ungdomsuddannelserne i Ringkøbing-Skjern Kommune inviterer Sundhedscenter Vest derfor nu forældrebestyrelser, ledelsen og relevante lærere fra skolerne til temadag om de gode rammer for festkulturen blandt børn og unge i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Formålet med temadagen, hvor også nøglemedarbejdere fra SSP-samarbejdet og fra Rusmiddelcentret deltager, er at få en dialog med skolerne om, hvad man i fællesskab kan gøre for at påvirke de unges festkultur.

- Vi vil gerne have fokus på den gode fest fremfor på fester, hvor et primære formål er at drikke store mængder alkohol for at blive fulde, forklarer Trine Burmølle.

Hun håber, at rigtig mange vil tilmelde sig til temadagen, så der bliver mulighed for en bred dialog med skolerne om mulige indsatser. Desuden håber hun, at forældrene i højere grad end det er tilfældet nu, vil involvere sig i de unges alkoholkultur.

- Flere uddannelsesinstitutioner prøver forskellige tiltag på egen matrikel, men der er også en vis nervøsitet i forhold til, om en ændring af festkulturen på institutionen kan påvirke elevernes ønske om at gå netop der. Erfaringen viser, at det kalder på en fælles indsats, forklarer Trine Burmølle og tilføjer, at der på folkeskoleområdet desuden opleves forskellige holdninger til bl.a. skolens rolle ift. udarbejdelse af forældreaftaler:

- Vi kan se, at grundlaget for en fælles forståelse for rammerne om de unges festkultur på tværs af skoler og aldersgrupper og i samarbejde med forældrene allerede starter med det gode forældresamarbejde i de mindste klasser, siger hun.

Det er netop på baggrund af dét, at temadagen har fokus på det videre fælles arbejde med at ændre unges alkohol- og festkultur i Ringkøbing-Skjern Kommune helt fra 0. klasse og op til ungdomsuddannelserne.

Temadagen finder sted tirsdag d. 2. november kl. 12.30-16.00 på Gymnasiet HHX Ringkøbing, Vasevej 20, 6950 Ringkøbing

Tilmelding pr e-mail til trine.burmoelle[mail]rksk.dk senest d. 27. oktober.

PROGRAM

  • Velkomst
  • Oplæg:
  • - Freja Jørgensen fra Alkohol & Samfund: Generelt om tænkningen med at påvirke festkulturen, vigtigheden af forældre samarbejde helt fra børnene er små og eksempler på nogle af Alkohol & Samfunds konkrete redskaber til at arbejde med de unges alkoholkultur.
  • - Jakob Astrup fra SSP Horsens: Et konkret eksempel på, hvor dan man kan mindske den fuldskabsorienterede drukkultur blandt de unge.
  • En kort pause
  • Gruppedrøftelser: Idégenerering: Hvad kan vi gøre i fællesskab på tværs af skoler for at sikre gode rammer for de unges fester?
  • Afslutning og opsamling, herunder resultaterne af temadagen og hvad sker der efterfølgende.

Temadagen er arrangeret af repræsentanter fra Sundhedscenter Vest, Ungdomsskolen, folkeskolerne, friskolerne, efterskolerne og ungdomsuddannelserne i Ringkøbing-Skjern Kommune.