27. oktober 2021

Sosu-faget bejler til udenlandske tilflyttere

Foto: Merete Jensen - IGUeleverne har givet mundtligt tilsagn om brugen af billedet

I samarbejde med Social- og Sundhedsskolen i Herning har Ringkøbing-Skjern Kommune etableret kursusforløb, der kombinerer sprog, kulturforståelse og sosu-faget. 

Det er efterhånden velkendt, at der mangler hænder på social- og sundhedsområdet.

Samtidig går der udenlandske tilflyttere rundt og ønsker sig en uddannelse og en plads på det danske arbejdsmarked.

I takt med at flere tilflyttere fra udlandet bosætter sig i Ringkøbing-Skjern Kommune, har kommunen – og de fem nabokommuner Lemvig, Struer, Holstebro, Herning og Ikast-Brande - derfor nu i samarbejde med Social- og Sundhedsskolen i Herning udviklet et kursusforløb, som kombinerer sprogundervisning, kulturforståelse og faglig viden.

”Godt i gang på sosu-området – sprog, kultur og fag” hedder kurset, der er målrettet flersprogede i hele Midt- og Vestjylland:

- Vi henvender os til de mange flersprogede i Ringkøbing-Skjern Kommune og i nabokommunerne, der drømmer om en fremtid med en uddannelse, hvor de medvirker til at skabe livskvalitet i andres liv, siger Birthe Nyrup Dahl, uddannelsesansvarlig i Sundhed og Omsorg i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Hun peger på, at selvom faget appellerer til mange, så har sprog og kultur udgjort en barriere.

- Derfor giver kursusforløbet de studerende et grundlæggende kendskab til social- og sundhedsområdet i Danmark og indeholder samtidig et intensivt uddannelsesforløb i dansk sprog og kultur, forklarer hun.

Kurset afvikles fra den 3. januar til den 24. juni 2022 med tilmeldingsfrist den 1. december i år. Men allerede i den kommende uge er der informationsdag på Social- og Sundhedsskolen.

Det er der på mandag den 1. november kl. 16.30-18.30 og igen på torsdag den 4. november kl. 9.30-11.30.

Der er tilmelding til en af de to infodage den 29. oktober. Ledig skal tilmeldes via Jobcenteret, mens interesserede, der allerede er i uddannelse eller beskæftigelse kan tilmelde sig direkte til Pia Merete Hansen på piha[mail]sosumv.dk eller tlf. 30 16 90 37.

Skolebænk og praktik

Undervejs i kursusforløbet skifter de studerende mellem at være i skole på Social- og Sundhedsskolen Midt- og Vestjylland og i praktik i plejesektoren.

På skolen vil de studerende modtage danskundervisning samt faglig undervisning omkring sosu-faget.

Undervisningen vil indeholde emner som:

 • Synet på sundhed og sygdom i Danmark
 • Grundlæggende omsorg og pleje
 • Hvad sker der med kroppen når den ældes
 • Samarbejdet med borgeren, pårørende og kolleger
 • Kommunikationsredskaber
 • Hvad og hvilke observationer
 • Arbejdsmiljø
 • Dansk som andet sprog

Når det gælder praktikken står Ringkøbing-Skjern og de øvrige kommuner klar til at tilbyde pladser til de studerende – praktikpladser, hvor de får lov at prøve kræfter med dagligdagen på en arbejdsplads og de opgaver der følger med.

Kursusforløbet giver mulighed for at søge videre ind på det såkaldte Adgangskursus, GF+ eller på grundforløbet på social- og sundhedsuddannelserne.

Interesserede ansøger og ansættes i én af de deltagende kommuner. Man skal derfor kontakte sin bopælskommune og forhøre sig om mulighederne.

I Ringkøbing-Skjern Kommune kan man kontakte Birthe Nyrup Dahl på telefon 99 74 16 67 og e-mail: birthe.nyrup.dahl[mail]rksk.dk eller administrativ sagsbehandler Lone Terkelsen på telefon 99 74 16 85 og e-mail lone.terkelsen[mail]rksk.dk

 

FAKTA:

Informationsmøderne afholdes på Social- og Sundhedsskolen, Gullestrupvej 10-12, 7400 Herning:

Mandag den 1.november 2021 kl. 16:30–18:30, (lokale 14)

Eller

Torsdag den 4. november 2021 kl. 9:30–11:30, (lokale 14)

 

På mødet vil man få information om:

 • Det nye kursusforløb, som kan opkvalificere flersprogede til SOSU uddannelserne
 • Indhold på forløbet og vejen til SOSU uddannelserne
 • Samspil mellem skole og kommuner
 • Ansættelse og ansøgning
 • Optagelseskrav

Der bliver mulighed for at tale med repræsentanter fra ansættelsessteder og andre som samarbejder med Social- og Sundhedsskolen Midt- og Vestjylland.

Tilmelding: Ledige skal tilmeldes via Jobcenteret; andre kan tilmelde sig direkte til Pia Merete Hansen på piha[mail]sosumv.dk eller tlf. 30 16 90 37.

Tilmeldingsfrist er den 29.oktober 2021.

Læs mere i opslaget her: 

Og se invitationen her:

/Files/Nyheder/1.Oktober2021/Godt-paa-vej-til-SOSU-kursusforloeb-for-flersprogede.pdf