22. oktober 2019

Lokale initiativer indstillet til Landdistriktsprisen

Fællesspisning i Borris. Foto Kis Thy

Vinderen af Erhvervsministeriets Landdistriktspris modtager en check på 15.000 kr., som helt sikkert vil gå til gode almennyttige formål. Alligevel er det nok ikke pengene, der er den største attraktion ved ministeriets pris, der uddeles én gang om året og ’hylder dem, der lægger store kræfter i at skabe en positiv udvikling og attraktive lokalsamfund i landdistrikterne’ som der står på ministeriets hjemmeside.

Når Ringkøbing-Skjern Kommune og Landdistriktsrådet i fællesskab har indstillet to lokale projekter til prisen, er det da også først og fremmest udtryk for et kæmpe klap på skulderen til lokale ildsjæle med gode idéer - og mod og vilje til at føre dem ud i livet, siger Lotte Finnerup, landdistriktskoordinator i Ringkøbing-Skjern Kommune.

I samarbejde har Landdistriktsrådet og kommunen indstillet styregruppen bag mobilitetsprojektet Elektrisk Vestrum og de borgerdrevne integrationsprojekter i hhv. Borris, Ølstrup, Ådum og Holmsland/Kloster til Landdistriktsprisen 2019. Den 28. oktober afgøres det, hvem, der får prisen.

Delebiler og el-cykler

- Carsten Meller, Irvin Christensen og Palle Pedersen, der udgør styregruppen bag delebilsordningen i forsøgsprojektet Elektrisk Vestrum har på kort tid og med stor driftighed formået at give knap 4500 borgere i de syv landsbyer i landsbyklyngen Vestrum et alternativ til traditionel transport i egen benzin- eller dieseldrevet bil, fortæller Lotte Finnerup og peger på, at projektets formål er at arbejde på at fremme mobiliteten og den grønne transport gennem brug af delebiler, delecykler og en delebus.

Cyklerne har medvind pga el-batteri, tre af bilerne kører på el og skal nedbryde fordommene om, at det er besværligt - og frivillige chauffører kører hver uge i oktober bussen til bl.a. Rådhuset og biblioteket, så borgere uden bil også kan være mobile.  

- Styregruppen er med til at skubbe til folks transportvaner. Vi ved positivt, at nogle familier har solgt bil nummer to, at andre har undladt at købe bil nummer to, og at flere har ladet bilen stå i garagen og har taget el-cyklen, fortæller Lotte Finnerup.

- Derudover har Elektrisk Vestrum som projekt formået at binde de syv landsbyer i landsbyklyngen Vestrum (Hee, Hover, No, Tim, Torsted, Stadil og Vedersø) tættere sammen og skabt det drive, den identitet og det tilhørsforhold, som er så unikt for landdistrikterne, siger formand for Landdistriktsrådet i Ringkøbing-Skjern Kommune Torben Hjøllund Mortensen.

Han tilføjer, at Vestrum og ikke mindst styregruppen med deres store indsats, vedholdenhed og engagement har jævnet vejen for andre landsbyer, der vil samarbejde om deletransport på tværs af landsbyer og sognegrænser.

Integration på vestjysk

Det andet projekt, som kommunen og Landdistriktsrådet i fællesskab har indstillet til Landdistriktsprisen 2019 er i virkeligheden ikke ét projekt, men et sammenkog af fire af de borgerdrevne initiativer, der har hjulpet tilflyttere med udenlandsk baggrund og mangelfulde danskkundskaber til at føle sig hjemme i landsbyerne.

I Borris har lokale ildsjæle inddraget tilflyttere i idrætsaktiviteter, fællesspisning og Tal Dansk café, mens der er oprettet venskabsfamilier mellem danske familier og udenlandske.

- Og f.eks. så går den pensionerede bankdirektør med i banken og forhandler huslån, fortæller Lotte Finnerup om det netværk af lokale, der hjælper med formaliteterne omkring tilflytning til landsbyen.

Landmand Ole Kjær har skubbet på, så VUC nu har flyttet sprogundervisningen til Ølstrup, hvilket gør det betydeligt nemmere for folk at deltage i undervisningen. Desuden påtager frivillige sig at passe børn, så forældrene kan komme på skolebænken, ligesom de står bag konceptet ”Byd en fremmed på kaffe”.

Også i Ådum er den borgerdrevne integration forbilledlig. Her har søstrene Jytte og Lene Bjørslev oprettet en Tal Dansk Café, ligesom de arrangerer kulturaftener for at fremme den gensidige kulturforståelse og hjælper udenlandske tilflyttere med f.eks. at skrive jobansøgninger.

Og endelig har Kloster formået at samle 20 nationer i landsbyens Café Velkommen Her, hvor både lokale og udenlandske tilflyttere underviser i praktisk dansk, der f.eks. kan inkludere at læse en kageopskrift, købe ind efter den og bage en kage til det fælles kaffebord.

- De frivillige i integrationsgrupperne i Borris, Ølstrup, Ådum og Holmsland/Kloster har gjort en helt særlig indsats på egen hånd for at skabe netværk. De fortjener et stort skulderklap og stor anerkendelse, og derfor har vi indstillet dem til Landdistriktsprisen 2019, siger Lotte Finnerup.

I Landdistriktsrådet peger formand Torben Hjøllund Mortensen på, at landsbyerne er glade for nye tilflyttere og gerne vil bidrage til, at tilflytterne falder så godt til, at de bliver boende i landsbyerne.

- De udenlandske tilflyttere er eftertragtede i landbruget og i industrien, men for landsbyerne er det også vigtigt, at de ofte er familier med børn, som er med til at give et multikulturelt indspark i landsbyernes daginstitutioner og skoler, ligesom de støtter op om de lokale aktiviteter, der er afgørende for livet i landsbyerne, siger Torben Hjøllund Mortensen.

 

FAKTA:

Erhvervsministeriets Landdistriktspris uddeles årligt.

Sidste år løb Aarø i Haderslev Kommune med prisen foran 69 andre kandidater. Hvem der vinder Landdistriktsprisen 2019, afslører erhvervsminister Simon Kollerup den 28. oktober.

Læs beskrivelsen af Elektrisk Vestrum og Borgerdrevet integration her.