21. oktober 2019

Tag med på gymnasiet og få universitetsforskning

Foto Morten Lau-Nielsen/Aarhus Universitet

Vestjysk Gymnasium i Tarm dykker direkte ned i Ringkøbing-Skjern Kommunes Videnpolitik, når gymnasiet i november åbner dørene og inviterer både elever og borgere udefra ind i videnskabens verden til streamede forelæsninger fra Aarhus Universitet.

Ringkøbing-Skjern Kommunes Videnpolitik arbejder for at ’højne borgernes kompetenceniveau til et arbejdsmarked i forandring’, og med et særligt fokus på at koble læring i fritiden med de behov, der er i arbejdsmarkedet.

Det er baggrunden for kommunens fokus på at understøtte de uformelle læringsmiljøer fx ved bibliotekerne, oplysningsforbund og frivillige foreninger. Og det er årsagen til, at kommunen bakker helhjertet op, når Vestjysk Gymnasium i Tarm i løbet af november streamer udvalgte universitetsforelæsninger – og inviterer elever og interesserede borgere udefra til at kigge med.

- Der er tale om streamede foredrag fra Aarhus Universitet, og de bliver vist på storskærm på VGT, hvor alle er velkomne, siger Henrik Fogde. Han er pædagogisk leder på VGT og tog initiativet til at udbrede universitetsforskningen til gymnasiet, da en af gymnasiets lærere kom med idéen:

- Vi vestjyder er vant til at drage mod universiteterne for at få viden, men med den nyeste tilgængelige teknologi kommer universiteterne nu også til os i Vestjylland, forklarer han og tilføjer, at han forventer langt flere streamede forelæsninger på VGT i fremtiden.

- Det er et rigtig fint initiativ, siger Sara Jørgensen. Hun er videnkoordinator i Ringkøbing-Skjern Kommune og står bl.a. bag arrangementerne, når kommunen hvert forår inviterer forskere til at holde forelæsninger rundt om i kommunen i forbindelse med Forskningens Døgn.

Ud over Forskningens Døgn peger hun på Folkeuniversitets foredrag på Innovest, foredrag på bibliotekerne, streaming af forelæsninger på biograflærredet i Ringkøbing Bio samt folkeoplysningsforbundene, der alle har til formål at udbrede kendskabet til nyeste viden og forskning. I de kommende år, vil der være særligt fokus på foredrag inden for især energi, turisme, produktionsindustri og fødevarer.

- Vi vil specielt gerne øge borgernes viden om disse fire emner, fordi de er kommunens fire styrkepositioner. Men formidling af ny viden er velkommen i enhver form, og når teknologien giver mulighed for, at vi kan få del i universitets-forelæsninger pr langdistance, er det flot, at VGT lægger storskærm til og inviterer alle interesserede ind, tilføjer Sara Jørgensen.

På programmet for forelæsninger pr langdistance på VGT er foreløbig:

 

For elever i naturgeografi – og andre interesserede:

Tirsdag 05-11-2019 kl. 19-21
Titel: Mennesker i klimaets brændpunkter

Foredrag ved professor i klimaforandringer Sebastian H. Mernild, Nansen Centeret, Bergen og journalisterne Lars From og Klaus Dohm, Jyllands-Posten.
Tag med to journalister på en opdagelsesrejse Jorden rundt til klimaets brændpunkter hvor stadig mere vildt og uforudsigeligt vejr forandrer levevilkårene for helt almindelige mennesker. Og hør klimaprofessoren fortælle om indianernes, fiskernes, landmændenes og kvægavlernes udfordringer – ude og herhjemme – og om disse forandringer skyldes tilfældigheder, eller om de er en konsekvens af at klimaet forandrer sig. Hvorfor det sker, og hvad det betyder.

 

For elever i biologi – og andre interesserede:

Tirsdag 19-11-2019 kl. 19-21
Titel: Forædling af mennesket – før og nu

Foredrag ved professor i zoofysiologi Tobias Wang, Institut for Bioscience, Aarhus Universitet. ”Er det et problem for menneskets fremtid at alle mennesker, selv dem med fysiske og mentale handicap, får børn?” Denne type spørgsmål spillede en vigtig rolle i samfundsdebatten i starten af 1900-tallet med udgangspunkt dels i den gryende forståelse af den naturlige selektions betydning for den biologiske evolution, dels genopdagelsen af Mendels arvelighedslove i år 1900. Hør om hvorledes den vordende videnskab i biologi kom til at spille en vigtig rolle i fremkomsten af arvehygiejne og eugenik og om hvordan nutidens enorme landvindinger inden for genterapi og genetiske tests skaber vigtige etiske dilemmaer som flere og flere af os vil stifte bekendtskab med – fx når vi får børn, bliver syge eller er pårørende.

 

For elever i kemi – og andre interesserede: 

Tirsdag 26-11-2019 kl. 19-21
Titel: Luften vi indånder

Foredrag ved professor i miljømedicin Torben Sigsgaard, Institut for Folkesundhed og lektor i analyse- og atmosfærekemi Marianne Glasius, Institut for Kemi, Aarhus Universitet om hvad der er i luften som vi indånder – det er ikke det rene luft: både naturen selv og menneskeskabt forurening tilfører partikler og gasser til luften. Hvilke partikler er der i luften, hvor mange er der og hvilke effekter har partiklerne på miljøet, på klimaet og på vores helbred? Og hvordan sporer forskerne de kilder som skaber partiklerne? Få svarene fra en læge og en kemiker der begge forsker i luftforurening og hvordan den påvirker vores sundhed.