26. september 2022

Den 3. oktober begynder uddelingen af nye affaldsbeholdere

Den 3. oktober begynder uddelingen af nye affaldsbeholdere

Som efteråret stille kommer, vil PHP-Service komme rundt til husejere i Ringkøbing-Skjern Kommune og stille endnu en affaldsbeholder og en miljøkasse.

Det betyder samtidig, at det er en tid med mange spørgsmål, som medarbejderne i Affald og Genbrug gerne vil svare på.

Hvad skal vi med den nye beholder? spørger mange.  

Beholderen skal bruges til at sortere pap og papir i den ene side og metal, plast og mad- og drikkekartoner i den anden. Den røde miljøkasse er til farligt affald som eksempelvis malingrester, batterier, elpærer og neglelak.

Hvorfor skal vi sortere metal, plast og kartoner sammen?

Affaldsselskabet AFLD presser affaldet i baller for at optimere transporten. Herefter køres ballerne til et sorteringsanlæg i Tyskland. På sorteringsanlægget sorteres affaldet i forskellige fraktioner som mad- og drikkekartoner, jern og metal og forskellige plasttyper. Derudover sorteres der også en restaffaldsfraktion.

  • Mad- og drikkekartoner sendes videre til en virksomhed, som bruger kartonerne til at producere nyt pap.
  • Jern og metaller sendes videre til smelteværker, som producerer nye råmaterialer til jern- og metalindustrien.
  • Plasten bliver udsorteret i forskellige typer og farver og sendt videre til virksomheder, som neddeler, vasker og smelter det om til plasticpellets, som kan indgå i produktion af nye plastikprodukter.
  • Restaffaldet kan være fejlsorteringer som eksempelvis beskidt/ødelagt papir, plastik, tekstil og madrester fra kartoner. Det kan også være kompositmaterialer eller andet, der ikke kan genanvendes i dag. Restaffaldet sendes videre til energiudnyttelse.

Hvorfor skal vi have beholderne nu, når de først skal i brug til december?

Det tager tid at komme rundt til 35.000 boliger og ferieboliger med nye beholdere, så for at være sikker på, at alle har de rigtige spande til december, begynder uddelingen allerede nu.

Hvor tit bliver de nye beholdere tømt?

De nye beholdere bliver tømt hver tredje uge, mens de nuværende beholdere til mad og restaffald fortsat bliver tømt hver anden uge. Miljøkassen tømmes forskelligt afhængigt af, om du har dine egne affaldsbeholdere, om du bruger fælles affaldsbeholdere – eller om du har et sommerhus. Du kan se på låget af din miljøkasse, hvordan du får den tømt.

Får vi flere beholdere?

Nej. Som formanden for Teknik- og Miljøudvalget, Ole Nyholm Knudsen tidligere har sagt:

- I Ringkøbing-Skjern Kommune har det været et politisk mål, at borgerne højst skal have to affaldsspande frem for tre, fire eller fem. For at vi kan holde dét mål, skal borgerne derfor frem over selv aflevere glas og sikkert også tekstiler på genbrugsstationerne og i de nedgravede miljøstationer, som mange kender som molokkerne.

Desuden er alle landets kommuner ved at indrette sig på sortering i ti affaldstyper, og der er ikke nogen forventning om, at der vil ske yderligere ændringer i sorteringen de kommende år. Flere ændringer ville være en ekstra omkostning, og både det lands- og lokalpolitiske ønske er at holde affaldsgebyrerne så meget som muligt i ro.

Indretning af pladsen

Ved at beholderne bliver leveret i god tid er der også god til, at husejere kan få indrettet beholderpladsen til de nu to spande. Det er vigtigt, at pladsen er på et plant grundlag og at skraldemændene kan køre beholderne hen over fast underlag.

- Det handler om skraldemændenes arbejdsmiljø. Derfor er det vigtigt, at grundejere får indrettet korrekte arbejdsforhold for skraldefolkene, som kommer hos dem. Når forholdene er i orden, bliver affaldsbeholderne tømt. Er man i tvivl om, hvordan man indretter en beholderplads på bedste måde, er alle velkomne til at besøge genbrugspladserne, hvor der er fine udstillinger med, hvordan man kan indrette sig, siger Mette Dahl Vestergaard, kommunikationsansvarlig hos Genbrug.

Mere sortering udendørs stiller også krav til sortering indendørs. Mangler man inspiration til, hvordan man kan indrette sig inde i boligen, kan man besøge hjemmesiden rksk.dk/affald hvor der er fotos og inspiration til, hvordan man kan indrette sig. Man kan også besøge udstillingerne på genbrugspladserne:

- Et plus ved at komme hen på genbrugspladsen for at se de udendørs udstillinger er, at man kan få piktogrammer med sig hjem til indretningen af den indendørs sortering.

Piktogrammerne fås med dansk, tysk og engelsk tekst, tilføjer Mette Dahl Vestergaard.

 

Fakta:

  • På appen Affaldsportal kan man tilmelde sig sms-service og se tømmedage fra den 1. december
  • På hjemmesiden rksk.dk/henteordning kan du finde information om gældende regler for indretning af adgangsforhold, inspirationsfotos til indendørs indretning og svar på ofte stillede spørgsmål til den nye ordning.